Kontakti

aleksis.sarma [at] rs.gov.lv

Atrašanās vieta

Rūdolfa iela 5, LV 1012
 • izstrādā valsts sauszemes un jūras robežas uzraudzības veikšanas principus un kārtību Valsts robežsardzē, koordinē un kontrolē to piemērošanu Valsts robežsardzes struktūrvienībās, kas veic robežuzraudzību

 • izstrādā un kontrolē Valsts robežsardzes struktūrvienību, kas veic valsts sauszemes un jūras robežas robežuzraudzību, dienesta organizācijas kārtību

 • izstrādā un aktualizē Latvijas Republikas valsts robežas un ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās, izceļošanas un tranzīta nosacījumu kontroles plānu un kontrolē tā izpildi

 • kontrolē Valsts robežsardzes amatpersonu pieņemtos lēmumus robežuzraudzības jomā

 • veic informācijas sistēmu izmantošanas robežuzraudzībā pareizības kontroli

 • kontrolē Valsts robežsardzes teritoriālo pārvalžu amatpersonu administratīvo praksi robežuzraudzības, noteikto režīmu un kuģošanas noteikumu kontroles jomā

 • izstrādā, koordinē un kontrolē robežuzraudzības tehnisko līdzekļu izmantošanas principus robežuzraudzībā

 • koordinē un kontrolē gaisa kuģu un kuģošanas līdzekļu izmantošanu robežuzraudzībā

 • izstrādā un kontrolē dienesta suņu izmantošanas robežkontrolē kārtību

 • organizē un kontrolē robežkontroles atjaunošanas pasākumus uz iekšējām robežām

 • koordinē Valsts robežsardzes pasākumu realizāciju valsts drošības un aizsardzības plānu īstenošanas jomā

Darbinieki

pulkvežleitnants Agris Čubars

nodaļas priekšnieks
agris.cubars [at] rs.gov.lv

majors Dins Šrenks

galvenais inspektors
dins.srenks [at] rs.gov.lv

kapteinis Stanislavs Makarevičs

galvenais inspektors
stanislavs.makarevics [at] rs.gov.lv

virsleitnante Krista Jankevica

vecākā inspektore
krista.jankevica [at] rs.gov.lv