Kontakti

andis.leisavnieks [at] rs.gov.lv

Atrašanās vieta

Rūdolfa iela 5, LV 1012
 • izstrādā priekšlikumus atsevišķu Valsts robežsardzes struktūrvienību iepirkuma plānam

 • organizē un veic iepirkumus atsevišķu Valsts robežsardzes struktūrvienību vajadzībām

 • sagatavo nekustamā īpašuma, tai skaitā valsts robežas un valsts robežas joslas, uzturēšanai nepieciešamo finansēšanas plānu, nepieciešamo finanšu līdzekļu pieprasījumus nekustamā īpašuma apsaimniekošanai un nodokļu nomaksai

 • veic Galvenās pārvaldes īpašumā, pārvaldīšanā, apsaimniekošanā esošā un nomātā nekustamā īpašuma uzskaiti, uzturēšanu, apsaimniekošanu, kā arī tā reģistrāciju Zemesgrāmatā

 • organizē un kontrolē ugunsdrošības noteikumu ievērošanu Galvenajā pārvaldē un atsevišķās Valsts robežsardzes struktūrvienībās, kā arī nodrošina atsevišķu Valsts robežsardzes struktūrvienību amatpersonu (darbinieku) ugunsdrošības apmācību un instruktāžu

 • veic atsevišķu Valsts robežsardzes struktūrvienību apgādi ar materiāliem un tehniskajiem līdzekļiem

 • organizē, veic un nodrošina atsevišķu Valsts robežsardzes struktūrvienību transportlīdzekļu uzskaiti, ekspluatāciju un norakstīšanu

 • dienesta pienākumu izpildei nepieciešamajos gadījumos nodrošina Valsts robežsardzes un Galvenās pārvaldes amatpersonas (darbiniekus) ar dienesta transportlīdzekļiem

 • nodrošina Valsts robežsardzes Sevišķās lietvedības nodaļas, Inspekcijas un slepenības režīma dienesta, Galvenās pārvaldes un attiecīgo Valsts robežsardzes struktūrvienību amatpersonām izsniegtā formas tērpa, atšķirības zīmju, speciālā apģērba, individuālo aizsardzības līdzekļu, ekipējuma un inventāra uzskaiti

 • organizē un nodrošina Galvenās pārvaldes un atsevišķu Valsts robežsardzes struktūrvienību tehnisko sistēmu ieviešanu, uzturēšanu un pilnveidošanu, kā arī to ekspluatēšanu

 • nodrošina saimniecisko līgumu projektu sagatavošanu un realizēšanu

Darbinieki

Andis Leišavnieks

nodaļas vadītājs
andis.leisavnieks [at] rs.gov.lv

Normunds Zviedris

vecākais speciālists
normunds.zviedris [at] rs.gov.lv

Olga Kulaška

speciāliste
olga.kulaska [at] rs.gov.lv

Āris Erbs-Grefs

vecākais speciālists
aris.erbs-grefs [at] rs.gov.lv

Maira Millere

vecākā speciāliste
maira.millere [at] rs.gov.lv

Edgars Bogdanovičs

automobīļa vadītājs
edgars.bogdanovics [at] rs.gov.lv

Niks Kornets

automobīļa vadītājs
niks.kornets [at] rs.gov.lv

Juris Osma

automobīļa vadītājs
juros.osma [at] rs.gov.lv

Juris Saulītis

speciālists
ednburgas61 [at] rs.gov.lv

Olga Rogozņaka

vecākā speciāliste
olga.rogoznaka [at] rs.gov.lv

Haralds Vanags

vecākais speciālists
haralds.vanags [at] rs.gov.lv

Indra Prūse

vecākā speciāliste
indra.pruse [at] rs.gov.lv