Kontakti

kanceleja [at] rs.gov.lv

Atrašanās vieta

Rūdolfa iela 5, LV 1012
  • koordinē grāmatvedības uzskaiti Valsts robežsardzē

  • kārto grāmatvedības uzskaiti

  • sagatavo finanšu pārskatus

  • aprēķina un izmaksā darba samaksu iedalīto finanšu līdzekļu ietvaros

  • veic visu veidu nodokļu aprēķināšanu un pārskaitīšanu

  • nodrošina un veic visu veidu finanšu norēķinu kārtošanu

  • nodrošina pārskatu un datu atbilstību sintētiskās un analītiskās uzskaites datiem

Darbinieki

Elīna Boitmane

vecākā grāmatvede
elina.boitmane [at] rs.gov.lv

Anželika Brālīte

vecākā grāmatvede
anzelika.bralite [at] rs.gov.lv

Diāna Reveliņa

vecākā grāmatvede
diana.revelina [at] rs.gov.lv

Iveta Gumska

grāmatvede
iveta.gumska [at] rs.gov.lv

Ramona Krūmiņa

grāmatvede
ramona.lejasmeiere [at] rs.gov.lv