Kontakti

aivars.krivmans [at] rs.gov.lv

Atrašanās vieta

Rūdolfa iela 5, LV 1012
 • plāno un koordinē apgādi ar transportlīdzekļiem, kuģošanas līdzekļiem un gaisa kuģiem, un kontrolē to uzskaites, ekspluatācijas un norakstīšanas kārtību Valsts robežsardzē

 • plāno apgādi ar degvielu, organizē un kontrolē tās uzskaiti, glabāšanu, izlietošanu un norakstīšanu Valsts robežsardzē

 • organizē Valsts robežsardzes un Valsts robežsardzes koledžas amatpersonu apgādi ar formas tērpiem, atšķirības zīmēm, speciālo apģērbu, individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, ekipējumu un inventāru, nodrošina to iegādi un uzskaiti to uzglabāšanas vietā (Galvenās pārvaldes noliktavā), kā arī kontrolē to uzskaites, glabāšanas, izsniegšanas un norakstīšanas kārtību Valsts robežsardzē

 • plāno un organizē apgādi ar sakaru līdzekļiem un tehniskām sistēmām, organizē un kontrolē to uzskaites, izmantošanas un norakstīšanas kārtību Valsts robežsardzē

 • organizē un kontrolē apgādi ar citiem materiāltehniskajiem līdzekļiem kas nepieciešami Valsts robežsardzes darbības nodrošināšanai

 • kontrolē psihotropo, narkotisko vielu un prekursoru I, II un III sarakstā iekļauto augu, vielu un zāļu saņemšanas, glabāšanas, izsniegšanas, kontroles, norakstīšanas un iznīcināšanas kārtību Valsts robežsardzē

 • plāno apgādi ar radiācijas kontroles iekārtām un kontrolē to uzskaites, ekspluatācijas un norakstīšanas kārtību Valsts robežsardzē;

 • plāno un organizē apgādi ar bruņojumu un kontrolē tā uzskaites, glabāšanas un norakstīšanas kārtību Valsts robežsardzē

 • plāno īpašumā, pārvaldīšanā, apsaimniekošanā esošā un nomātā nekustamā īpašuma izmantošanu, organizē un kontrolē tā nostiprināšanu zemesgrāmatā, uzskaiti un pārvaldīšanu

 • plāno un organizē valsts robežas un valsts robežas joslas uzturēšanu

 • organizē un veic nekustamā īpašuma būvniecības plānošanu un saskaņošanu

 • organizē un nodrošina Valsts robežsardzes apbalvojumu, jubilejas zīmju, krūšu zīmju, kā arī karogu izgatavošanu

Darbinieki

Aivars Krivmans

nodaļas vadītājs
aivars.krivmans [at] rs.gov.lv

Intars Sondars

vecākais speciālists
intars.sondars [at] rs.gov.lv

Margita Šaripa

vecākā speciāliste
margita.saripa [at] rs.gov.lv

Kristīna Nazarova

vecākā speciāliste
kristina.nazarova [at] rs.gov.lv

Jānis Zālītis

vecākais speciālists
janis.zalitis [at] rs.gov.lv

Juris Dmitrijevs

vecākais speciālists
juris.dmitrijevs [at] rs.gov.lv