Kontakti

rita.puslaka [at] rs.gov.lv

Atrašanās vieta

Rūdolfa iela 5, LV 1012
 • izstrādā Valsts robežsardzes personāla vadības politiku un koordinē tās īstenošanu
 • plāno, koordinē un īsteno personāla atlases procesus Valsts robežsardzes vakanto amatu komplektēšanai
 • koordinē un veic amatu aprakstu un darba pienākumu aprakstu izstrādi un izvērtēšanu
 • koordinē un veic amatpersonu un darbinieku darbības un tās rezultātu novērtēšanu
 • sagatavo lēmumus par amatpersonas amata savienošanu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, kā arī saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai reģistrējoties kā saimnieciskās darbības veicējam
 • koordinē Valsts robežsardzes personāla izglītības ieguves procesu un amatpersonu atlasi izglītības iegūšanai
 • plāno un koordinē amatpersonu (darbinieku) kvalifikācijas paaugstināšanas un amatpersonu profesionālo apmācību īstenošanu Valsts robežsardzē un citās mācību iestādēs
 • plāno, koordinē un veic pasākumus amatpersonu (darbinieku) apbalvošanai
 • koordinē un piedalās nelaimes gadījumu darba vietā izmeklēšanā
 • koordinē fiziskās sagatavotības normatīvu pieņemšanu Galvenās pārvaldes amatpersonām;
 • koordinē Galvenās pārvaldes amatpersonu profesionālo apmācību
 • koordinē Galvenās pārvaldes amatpersonu darbības un tās rezultātu novērtēšanu
 • veic Galvenās pārvaldes amatpersonu (darbinieku) apbalvošanas ieteikumu sagatavošanas virzības koordināciju un apkopošanu
 • veic Galvenās pārvaldes amatpersonu mācību vajadzību apzināšanu
 • plāno, koordinē un veic darba aizsardzības pasākumus Valsts robežsardzē

Darbinieki

Rita Pušļaka

nodaļas vadītāja
rita.puslaka [at] rs.gov.lv

Maira Zandersone

vecākā speciāliste
maira.zandersona [at] rs.gov.lv

Silvija Sudmale

vecākā speciāliste
silvija.sudmale [at] rs.gov.lv

Evita Zemeša

vecākā speciāliste
evita.zemesa [at] rs.gov.lv

Diāna Miķelsone

vecākā speciāliste
diana.mikelsone [at] rs.gov.lv

Ilze Ļeļeva

darba aizsardzības vecākā speciāliste
ilze.leleva [at] rs.gov.lv