Kontakti

sp.lietvediba [at] rs.gov.lv

Atrašanās vieta

Rūdolfa iela 5, LV 1012
 • veic pasākumus Valsts robežsardzes un Valsts robežsardzes koledžas amatpersonu (darbinieku) dalības nodrošināšanai Eiropas Savienības institūcijās, komitejās un FRONTEX Aģentūras aktivitātēs, kā arī koordinē viņu darbību

 • veic pasākumus Valsts robežsardzes un Valsts robežsardzes koledžas amatpersonu (darbinieku) atlasei dalībai Eiropas Robežsardzes vienībās, FRONTEX Aģentūras aktivitātēs, kā arī veic minēto amatpersonu (darbinieku) uzskaiti

 • koordinē nacionālo pozīciju un instrukciju projektu sagatavošanu Eiropas Savienības jautājumos

 • koordinē pasākumus, kas saistīti ar gatavošanos Latvijas prezidentūrai Eiropas Padomē

 • atlasa Valsts robežsardzei saistošos jaunpieņemtos Eiropas Savienības tiesību aktus un informē par tiem Valsts robežsardzes priekšnieku

 • veic pasākumus Valsts robežsardzes un Valsts robežsardzes koledžas amatpersonu komandēšanai dalības nodrošināšanai Eiropas Savienības institūcijās, komitejās un FRONTEX Aģentūras aktivitātēs

 • izstrādā Valsts robežsardzes dalības plānu FRONTEX Aģentūras rīkotajās aktivitātēs, kā arī koordinē tā realizāciju

 • veic pasākumus Valsts robežsardzes dalības nodrošināšanai Šengenas novērtēšanā uz jūras, gaisa un sauszemes ārējām robežām, kā arī Valsts robežsardzes un Valsts robežsardzes koledžas amatpersonu dalību citu Eiropas Savienības valstu Šengenas novērtēšanās

 • veic pasākumus FRONTEX Aģentūras rīkoto aktivitāšu realizācijai Latvijā, kā arī koordinē Eiropas Savienības ekspertu dalību tajās

 • veic Valsts robežsardzes nododamā aprīkojuma FRONTEX Aģentūras vajadzībām reģistra aktualizāciju

 • koordinē FRONTEX Aģentūras finanšu līdzekļu izmantošanu

 • koordinē Eiropas Savienības politikas instrumentu un citu ārvalstu finanšu palīdzības programmu realizāciju

 • sagatavo priekšlikumus projektu realizācijai Valsts robežsardzei saistošajās jomās Eiropas Savienības politikas instrumentu un citu ārvalstu finanšu palīdzības programmu ietvaros

 • sagatavo Eiropas Savienības politikas instrumentu un citu ārvalstu finanšu palīdzības programmu ietvaros realizējamo projektu pieteikumus

Darbinieki

Sandis Panga

nodaļas vadītājs
sandis.panga [at] rs.gov.lv

Larisa Koženkova

vecākā speciāliste
larisa.kozenkova [at] rs.gov.lv

Inga Svirska

vecākā speciāliste
inga.svirska [at] rs.gov.lv

Kaspars Fišmeisters

vecākais speciālists
kaspars.fismeisters [at] rs.gov.lv

Oļegs Voloncevičs

vecākais speciālists
olegs.voloncevics [at] rs.gov.lv