Kontakti

rikp [at] rs.gov.lv

Atrašanās vieta

Rūdolfa iela 5, LV 1012
 • izstrādā robežpārbaudes veikšanas principus un kārtību Valsts robežsardzē, koordinē un kontrolē to piemērošanu Valsts robežsardzes struktūrvienībās, kas veic robežpārbaudes;
 • izstrādā un kontrolē robežšķērsošanas vietu pārbaudes tehnoloģiju izstrādi;
 • vada, koordinē un kontrolē robežšķērsošanas vietu pārbaudes tehnoloģiju izstrādi;
 • izstrādā un kontrolē robežpārbaudes tehnisko līdzekļu izmantošanas metodes robežpārbaudēs;
 • vada informācija sistēmu izmantošanu principu noteikšanu un ieviešanu robežpārbaudēs un veic to izmantošanas pareizības kontroli;
 • piedalās Latvijas Republikas valsts robežas apsardzības plāna izstrādē robežpārbaudes jomā;
 • sniedz metodisko palīdzību Valsts robežsardzes teritoriālo pārvalžu amatpersonām robežpārbaudes jomā;
 • kontrolē Valsts robežsardzes amatpersonu pieņemtos lēmumus personu robežas šķērsošanas jomā;
 • sniedz atzinumus par citu Valsts robežsardzes struktūrvienību sagatavotajiem ārējo normatīvo aktu un iekšējo normatīvo aktu, rīkojuma dokumentu, līgumu un starpresoru vienošanās projektiem un citu valsts un pašvaldību iestāžu sagatavotajiem ārējo normatīvo aktu, līgumu un starpresoru vienošanās projektiem robežpārbaudes jomā;
 •  koordinē un kontrolē Valsts robežsardzes teritoriālo pārvalžu amatpersonu administratīvo pārkāpumu lietu lietvedību robežpārbaudes jomā, kā arī sniedz priekšlikumus normatīvā regulējuma pilnveidošanai;
 • Koordinē un kontrolē radiometriskās kontroles veikšanas kārtību robežšķērsošanas vietās;
 • izvērtē, pārbauda fizisko un juridisko personu pieprasījumus, sūdzības un iesniegumus Valsts robežsardzes priekšniekam par vīzu izsniegšanu un iestādes faktisko rīcību Valsts robežas šķērsošanas vietās, sagatavo Valsts robežsardzes priekšnieka lēmumu par vīzu izsniegšanu un atbilžu projektus;
 • sadarbojas ar valsts un pašvaldības institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, Latvijas Republikas diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām ārvalstīs, Iekšlietu ministrijas specializētajiem atašejiem, sakaru virsniekiem un ārvalstu tiesībsargājošām iestādēm, Eiropas Savienības un starptautiskām organizācijām robežpārbaudes jautājumos.

Darbinieki

pulkvežleitnante Inese Sticere

nodaļas priekšniece
inese.sticere [at] rs.gov.lv

majors Vjačeslavs Cibuļskis

galvenais inspektors
vjaceslavs.cibulskis [at] rs.gov.lv

majore Solvita Gindra

galvenā inspektore
solvita.gindra [at] rs.gov.lv

majors Edgars Prusaks

galvenais inspektors
edgars.prusaks [at] rs.gov.lv

kapteine Evija Borise

galvenā inspektore
evija.borise [at] rs.gov.lv

majore Inga Mežale

galvenā inspektore
inga.mezale [at] rs.gov.lv