Kontakti

paterniekurkp.od [at] rs.gov.lv

Darbinieki

pulkvežleitnants Pjotrs Krukovskis

robežkontroles punkta priekšnieks
pjotrs.krukovskis [at] rs.gov.lv

Kapteinis Pāvels Rakickis

Robežkontroles punkta priekšnieka vietnieks
pavels.rakickis [at] rs.gov.lv