Kontakti

GP.np [at] rs.gov.lv

Atrašanās vieta

Rūdolfa iela 5, LV 1012
 • plāno un organizē apgādi ar bruņojumu un ekipējumu, un kontrolē bruņojuma aprites kārtības ievērošanu Valsts robežsardzē un Valsts robežsardzes koledžā;
 • plāno un organizē Valsts robežsardzes un Valsts robežsardzes koledžas amatpersonu apgādi ar formas tērpiem, atšķirības zīmēm, speciālo apģērbu, individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, ekipējumu un inventāru, nodrošina to iegādi un uzskaiti to uzglabāšanas vietā (Galvenās pārvaldes noliktavā), kā arī kontrolē to uzskaites, glabāšanas, izsniegšanas un norakstīšanas kārtību Valsts robežsardzē;
 • organizē un kontrolē apgādi ar citiem materiāltehniskajiem līdzekļiem, kas nepieciešami Valsts robežsardzes darbības nodrošināšanai;
 • kontrolē psihotropo, narkotisko vielu un prekursoru I, II, III sarakstā iekļauto augu, vielu un zāļu saņemšanas, glabāšanas, izsniegšanas, kontroles, norakstīšanas un iznīcināšanas kārtību Valsts robežsardzē;
 • organizē un nodrošina Valsts robežsardzes apbalvojumu, jubilejas zīmju, krūšu zīmju, kā arī karogu izgatavošanu;
 • kontrolē robežkontroles un komunikācijas sistēmu, robežpārbaudes un robežuzraudzības tehnisko līdzekļu darbību, administrēšanu, uzskaiti un ekspluatācijas noteikumu ievērošanu Valsts robežsardzes struktūrvienībās;
 • apkopo informāciju un veic analīzi par robežkontroles un komunikācijas sistēmu, robežpārbaudes un robežuzraudzības tehnisko līdzekļu tehnisko stāvokli un to izmantošanas problēmām;
 • veic robežkontroles un komunikācijas sistēmu, robežpārbaudes un robežuzraudzības tehnisko līdzekļu ekspluatācijas analīzi;
 • sniedz priekšlikumus par robežkontroles un komunikācijas sistēmu, robežpārbaudes un robežuzraudzības tehnisko līdzekļu attīstību;
 • koordinē un kontrolē Valsts robežsardzes komunikācijas sistēmu izmantošanu, tajā skaitā veic Valsts robežsardzes izmantojamo radiosakaru frekvenču saņemšanu vai atteikšanu;
 • piedalās un sniedz nepieciešamo atbalstu organizētajās iepirkuma procedūrās, kuru rezultātā paredzēts noslēgt iepirkuma līgumus par robežkontroles un komunikācijas sistēmu, robežpārbaudes un robežuzraudzības tehnisko līdzekļu, to rezerves daļu vai piederumu piegādi, tehnisko apkopi, remontu vai citām darbībām, kas tiešā veidā saistītas ar minēto sistēmu vai tehnisko līdzekļu ekspluatāciju;
 • sniedz priekšlikumus Valsts robežsardzes amatpersonu (darbinieku) kvalifikācijas paaugstināšanai, kā arī organizē un sniedz nepieciešamo atbalstu apmācības procesa nodrošināšanai robežkontroles un komunikācijas sistēmu, robežpārbaudes un robežuzraudzības tehnisko līdzekļu ekspluatācijas jautājumos;
 • plāno un veic radiācijas kontroles iekārtu iegādi, kā arī kontrolē to uzskaites, ekspluatācijas un norakstīšanas kārtību Valsts robežsardzē;
 • sniedz priekšlikumus iestādes rīcībā esošo līdzekļu lietderīgai izlietošanai nodaļas kompetences jomā.

Darbinieki

majors Aigars Stārks

nodaļas priekšnieks
aigars.starks [at] rs.gov.lv

kapteinis Andžejs Lipskis

galvenais inspektors
andzejs.lipskis [at] rs.gov.lv

kapteine Sintija Nāzare

galvenā inspektore
sintija.nazare [at] rs.gov.lv

Māris Esterliņš

vecākais speciālists
maris.esterlins [at] rs.gov.lv

Lauris Bružiks

vecākais speciālists
lauris.bruziks [at] rs.gov.lv

Angelika Moroza

vecākā speciāliste
ingrida.moroza [at] rs.gov.lv

Juris Dzenis

vecākais speciālists
juris.dzenis [at] rs.gov.lv

Jeļena Poļivikova

speciāliste
jelena.polivikova [at] rs.gov.lv

Rita Rudzinska

speciāliste
rita.rudzinska [at] rs.gov.lv

Anita Baltgalve

speciāliste
anita.baltgalve [at] rs.gov.lv

Zigrīda Ločmele

vecākā speciāliste
zigrida.locmele [at] rs.gov.lv