Kontakti

inara.frisvalde [at] rs.gov.lv

Atrašanās vieta

Rūdolfa iela 5, LV 1012
  • nodrošina Galvenās pārvaldes iepirkuma procedūru īstenošanu

  • sniedz atbalstu citu Valsts robežsardzes struktūrvienību un Valsts robežsardzes koledžas iepirkuma procedūru īstenošanā

  • nodrošina Valsts robežsardzes un Valsts robežsardzes koledžas publisko iepirkumu plānu sagatavošanu

  • uzrauga iepirkuma procedūru īstenošanu Valsts robežsardzē un Valsts robežsardzes koledžā

  • sagatavo atskaites par Galvenās pārvaldes publiskajiem iepirkumiem

  • organizē atskaišu sagatavošanu par publiskajiem iepirkumiem citās Valsts robežsardzes struktūrvienībās un Valsts robežsardzes koledžā

Darbinieki

Aleksandrs Šverns

nodaļas vadītājs
aleksandrs.sverns [at] rs.gov.lv

Normunds Ošs

iepirkumu vadošais speciālists
normunds.oss [at] rs.gov.lv

Ināra Frišvalde

iepirkumu vadošais speciālists
inara.frisvalde [at] rs.gov.lv

Imants Vārna

iepirkumu vadošais speciālists
imants.varna [at] rs.gov.lv

Inese Visocka

iepirkuma vadošā speciāliste
inese.visocka [at] rs.gov.lv

Katerīna Jaceviča

vecākā speciāliste
katerina.jacevica [at] rs.gov.lv

Raitis Tiliks

juriskonsults
raitis.tiliks [at] rs.gov.lv