Kontakti

GP.np [at] rs.gov.lv

Atrašanās vieta

Rūdolfa iela 5, LV 1012
  • plāno un organizē Valsts robežsardzes un Valsts robežsardzes koledžas apgādi ar materiāltehniskajiem līdzekļiem, formas tērpiem, kontrolē to iegādes, uzskaites, glabāšanās, izsniegšanas, ekspluatācijas un norakstīšanas kārtību;
  •  plāno un organizē Valsts robežsardzes un Valsts robežsardzes koledžas apgādi ar bruņojumu un ekipējumu;
  •  koordinē Valsts robežsardzes rīcībā esošo drošības un autorizācijas sistēmu administrēšanu un ekspluatāciju;
  •  plāno, organizē valdījumā, pārvaldīšanā esošā nekustamā īpašuma ekspluatāciju un uzturēšanu, kā arī koordinē ar lietošanā esošā nekustamā īpašuma ekspluatāciju un uzturēšanu saistīto jautājumu risināšanu;
  •  organizē Latvijas Republikas valsts robežas joslas gar ārējo Latvijas Republikas sauszemes robežu iekārtošanu un valsts robežas joslas uzturēšanu;
  •  plāno, uzrauga un nodrošina iepirkumu procedūru īstenošanu Valsts robežsardzē un Valsts robežsardzes koledžā;
  • piedalās iestādes iekšējas kontroles pasākumos saimnieciskās darbības lietderības jomā;
  • sniedz priekšlikumus efektīvai iestādes darbībai saimnieciskās darbības jomā.

Darbinieki

pulkvedis Oļegs Gaidamovičs

pārvaldes priekšnieks
olegs.gaidamovics [at] rs.gov.lv

Geralds Indriķis

pārvaldes priekšnieka vietnieks
geralds.indrikis [at] rs.gov.lv

Stella Pakalne

lietvede
stella.pakalne [at] rs.gov.lv

Nodaļas