Kontakti

balvi.imn [at] rs.gov.lv

Darbinieki

majore Nadežda Poļakova

dienesta priekšniece
nadezda.polakova [at] rs.gov.lv

kapteinis Aigars Cīrulis

dienesta priekšnieka vietnieks
aigars.cirulis [at] rs.gov.lv

kapteinis Andis Leišavnieks

galvenais inspektors
andis.leisavnieks [at] rs.gov.lv

kapteine Inta Poikāne

galvenā inspektore
inta.poikane [at] rs.gov.lv

virsleitnante Inga Boldāne

vecākā inspektore
inga.boldane [at] rs.gov.lv

virsleitnants Andris Jermakovs

vecākais inspektors
andris.jermakovs [at] rs.gov.lv

virsniekvietniece Oļesja Juhnoviča

inspektore
olesja.juhnovica [at] rs.gov.lv