Statuss:
Noslēdzies
IDF
FOTO: Kuteris

Valsts robežsardzē noslēgusies projekta Nr.VRS/IDF/2018/3 „Piekrastes patrulēšanas kuteru iegāde” īstenošana. 

Projekta ietvaros:

1. piegādāti 3 patrulēšanas kuteri aprīkoti ar tehniskajiem līdzekļiem;

2. apmācītas Valsts robežsardzes amatpersonas;

3. piegādāti ekipējuma komplekti.

Projekta vispārīgais mērķis: Īstenot integrētās valsts robežas drošības politiku, kas pārdomāti saistīta ar pasākumiem valsts robežas drošības garantēšanai, vienlaikus neliekot šķēršļus kravu un preču kustībai pāri valsts robežai.

Projekta tiešai mērķis: Nodrošināt Valsts robežsardzes piekrastes patrulēšanas kuteru aktīvu dalību FRONTEX pasākumos uz Eiropas Savienības ārējās robežās, kā arī nodrošināt Latvijas Republikas ārējās sauszemes robežas uzraudzības mobilitātes stiprināšanu.

ES

Projektu finansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda 2014. – 2020. gada atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

Kontaktpersona:

Sandis Panga

e-pasta adrese:sandis.panga@rs.gov.lv

Tālr.:67075754

Fakss: 67075756