IDF
Vjetnama

Kopš 2021.gada 16.septembra Valsts robežsardze kā sadarbības partneris piedalās Eiropas komisijas un Polijas robežsardzes īstenotajā projektā Nr.101045891 “Imigrācijas sakaru virsnieku darbības uzlabošana Vjetnamā/EURLO Vjetnamā”. Projekts tiek realizēts Iekšējās drošības fonda – robežas un vīzas (ISFB) ietvaros.

Projektā tiks īstenoti daudzveidīgi pasākumi, lai iepazīstinātu Vjetnamas robežsargus ar Eiropas savienībā izstrādātajiem dokumentiem un uzdevumiem nelegālās migrācijas novēršanā, tajā skaitā sagatavotu Vjetnamas migrācijas amatpersonas turpmākai sadarbībai. Lai sasniegtu projekta mērķi tiks organizētas angļu valodas apmācības Vjetnamas robežsargiem, izstrādāta IT sistēma Vjetnamas imigrācijas dienesta vajadzībām, sagatavoti dokumenti un vienošanās, organizētas labas prakses apmaiņas vizītes, tajā skaitā Polijas Robežsardze sadarbībā ar Valsts robežsardzi 2023.gadā organizēs un nodrošinās Vjetnamas delegācijas apmācības ceļošanas dokumentu drošības un viltotu dokumentu atpazīšanas jomā Latvijā Valsts robežsardzes koledžā.

Visi ar projektu saistītie finanšu izdevumi tiek segti no projekta budžeta.

Latvijai piešķirtais finanšu budžets apmācību organizēšanai sastāda 10 758,00 EUR.

Projekta kopējās izmaksas – 450 831,66 EUR.

 

Projekta īstenošanas ilgums no 2021.gada 16.septembra līdz 2023.gada 31.decembrim.

ES logo

Projektu finansē Eiropas Savienība.

 

Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda – robežas un vīzas (ISFB)  atbalstu.

 

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

Kontaktpersona: Inga Svirska

e-pasta adrese: inga.svirska@rs.gov.lv

Tālr.:67075741