Statuss:
Īstenošanā
IDF
FOTO: Robeža

Realizējot Iekšējās drošības fonda projektu Nacionālā (kopējā) situācijas attēla izveidošana (2. posms)”, tika veikti pasākumi, lai turpinātu attīstīt Valsts robežsardzes Robežuzraudzības un kontroles sistēmu.

Valsts robežsardzes veiktā iepirkuma rezultātā 2021.gada 2.novembrī tika noslēgts līgums ar SIA "Belam-Rīga" par termālo videonovērošanas kameru piegādi un uzstādīšanu par kopējo summu  965440.15 (EUR ar PVN). Līguma ietvaros tiks atjaunota un modernizēta Valsts robežsardzes sauszemes robežas videonovērošanas sistēma - tiks nodrošināta ar valsts robežas kontroles un uzraudzības funkciju (uzdevumu) izpildi saistītās informācijas iegūšana, pārraide, apstrāde un aprite starp Valsts robežsardzes  struktūrvienībām.

 

ES logo

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020. gadam atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

Kontaktpersona:

Larisa Koženkova

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Starptautiskās sadarbības pārvaldes Ārējo finanšu instrumentu realizācijas nodaļas vecākā speciāliste,

tārl.: 67913537, e-pasts: larisa.kozenkova@rs.gov.lv