IDF
Valsts robežsardzes sakaru virsnieka aktivitātes Moldovas Republikā, Kišiņevā projekta Nr. VRS/IDF/2019/8 „Valsts robežsardzes sakaru virsnieku darbības turpināšana Gruzijā, Moldovā, Ukrainā un Baltkrievijā (2. posms)” ietvaros.

2022. gada 14. decembrī, Valsts robežsardzes sakaru virsnieks pulkvedis Aleksandrs Petrovskis rīkoja Valsts robežsardzes sakaru virsnieka Moldovā, Ukrainā un Baltkrievijā darbības atskaites konferenci Iekšējās drošības fonda projekta Nr. VRS/IDF/2019/8 “Valsts robežsardzes sakaru virsnieku punktu darbība Gruzijā, Ukrainā, Moldovā un Baltkrievijā (2. posms)” ietvaros.

Atskaites konference notika Latvijas Republikas vēstniecības Moldovas Republikā telpās. Atskaites konferencē piedalījās Latvijas Republikas vēstniecības Moldovas Republikā vēstnieks Uldis Mikuts un Latvijas Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Guntis Pujāts. Atskaites konferencē piedalījās arī ārvalstu tiesībaizsardzības iestāžu sakaru virsnieki no Beļģijas, ASV, Polijas un Ukrainas, kuri ir akreditēti Moldovas Republikā, Latvijas Republikas vēstniecības Moldovā amatpersonas, Moldovas Robežpolicijas amatpersonas, Moldovas Migrācijas un patvēruma biroja amatpersona, FRONTEX sakaru virsnieks Austrumu Partnerības valstis, EUBAM Misijas Moldovā un Ukrainā pārstāvis.

Valsts robežsardzes sakaru virsnieks A.Petrovskis prezentēja sakaru virsnieka punkta Moldovā darbības rezultātus. Atskaites konferencē ar prezentācijām uzstājās Moldovas Robežpolicijas,  Moldovas Migrācijas un patvēruma biroja un FRONTEX pārstāvji.

Viesi augsti novērtēja Valsts robežsardzes sakaru virsnieku profesionālās spējas un labas koleģiālās attiecības ar sadarbības partneriem un izteica pārliecību par Valsts robežsardzes sakaru virsnieku punkta Moldovā turpmākas darbības nepieciešamību. Pateicoties sakaru virsnieka atbalstam un sniegtajai informācijai, partneriestādes efektīvāk spēj cīnīties ar nelegālo migrāciju Eiropas Savienībā.

Sakaru virsnieku darbības mērķis ir stiprināt Eiropas Savienības ārējās robežas kontroli un izvērst efektīvu migrācijas plūsmu pārvaldību atbilstoši Šengenas acquis prasībām. Valsts robežsardzes sakaru virsnieks sekmē pārrobežu sadarbību un profesionālo kontaktu paplašināšanu starp Eiropas Savienības dalībvalstu un trešo valstu tiesībsargājošajām institūcijām, tādējādi mazinot nelikumīgas pārrobežas aktivitātes un apkarojot nelegālo imigrāciju uz Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Valsts robežsardzes sakaru virsnieka darbība tiek finansēta no Iekšējas drošības fonda projekta Nr.VRS/IDF/2019/8 “Valsts robežsardzes sakaru virsnieku punktu darbība Gruzijā, Moldovā, Ukrainā un Baltkrievijā (2.posms)” līdzekļiem.

Valsts robežsardzes priekšnieka ģenerāļa Guntisa Pujāta darba vizītes uz Moldovu ietvaros notika tikšanas ar Moldovas Republikas Iekšlietu ministrijas Robežpolicijas Ģenerālinspektorāta priekšnieku Rosianu Vasiloi un apspriesta aktuālā situācija Latvijas Republikā un Moldovas Republikā, kā arī sadarbības iespējas kopīgu projektu īstenošanu. Tikšanās noslēgumā ģenerālis G. Pujāts par atbalstu Valsts robežsardzei noteikto uzdevumu īstenošanā un ieguldījumu Valsts robežsardzes attīstībā, apbalvoja Moldovas Republikas Robežpolicijas Ģenerālinspektorāta priekšnieku R.Vasiloi un Moldovas Republikas Robežpolicijas Ģenerālinspektorāta Operatīvās vadības ģenerālinspekcijas Mobilo vienību direkcijas vadītāju A.Teutu ar Valsts robežsardzes apbalvojumu „Par nopelniem Valsts robežsardzes attīstībā”.

2022. gada 15. un 16. decembrī, ģenerālis G. Pujāts piedalījās Moldovas Republikas Iekšlietu ministrijas rīkotajā Austrumeiropas drošības jostas forumā (Eastern Europe Security Belt Forum", kura ietvaros tiks diskutēts par kopīgas rīcības veidošanu, reaģējot uz Krievijas brutālo agresiju Ukrainas valsts teritorijā. Diskusiju ietvaros dalībnieki tiks iesaistīti diskusijās par potenciālajiem iekšējās drošības situācijas uzlabošanas scenārijiem, kolektīvās stratēģiskās un operatīvās reaģēšanas kapacitātes attīstību, kā arī daudzpusējās sadarbības mehānismu izveidi. Minētā foruma ietvaros, ģenerālis G. Pujāts sniegs prezentāciju par Valsts robežsardzes pieredzi un labāko praksi, reaģējot uz pastāvošo ģeopolitisko situāciju. Pasākuma ietvaros, plānots, ka foruma dalībnieki dosies darba vizītē uz pierobežas reģioniem, kas atrodas kara zonas tuvumā, lai rastu izpranti par nacionālajiem (Moldovas) reaģēšanas mehānismiem.

Tāpat, 2022. gada 16. decembrī, ģenerālis G. Pujāts piedalīsies svinīgajā ceremonijā par godu Moldovas Valsts policijas dienas 32 gadadienai.

ES logo

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda 2014. – 2020. gadam atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

Kontaktpersona:

Sandis Panga

e-pasta adrese: sandis.panga@rs.gov.lv

Tālr.:67075754

Fakss: 67075756