Statuss:
Īstenošanā
IDF
Projekta Nr.VRS/IDF/2019/8 “Valsts robežsardzes sakaru virsnieku punktu darbības turpināšana Gruzijā, Ukrainā, Moldovā un Baltkrievijā (2.posms)” īstenošana.

2023.gada 28.martā  Iekšējas drošības fonda projekta Nr. VRS/IDF/2019/8 “Valsts robežsardzes sakaru virsnieku punktu darbība Gruzijā, Ukrainā, Moldovā un Baltkrievijā (2.posms)” ietvaros Latvijas Republikas vēstniecības Moldovā telpās tika organizēta un nodrošināta VRS Sakaru virsnieka Moldovā un Ukrainā pulkvežleitnanta P.Rogožina darbības atklāšanas konference.

Dalībai konferencē tika uzaicināti Moldovā akreditētie Eiropas Savienības sakaru virsnieki no Vācijas, Rumānijas un Frontex aģentūras, Ukrainas, Igaunijas un Lietuvas Republiku vēstniecību pārstāvji, Moldovas Nacionālās policijas, Robežpolicijas un Migrācijas Ģenerālinspekcijas amatpersonas, ES robežu atbalsta misijas Moldovā un Ukrainā (EUBAM)  un ES iekšējās drošības un robežu pārvaldības centra (EU Security HUB) pārstāvji,  Latvijas Republikas Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Moldovā Uldis Mikuts un vēstniecības personāls, kā arī Valsts robežsardzes amatpersonas.

Valsts robežsardzes vārdā jaunu VRS  Sakaru virsnieku Moldovā un Ukrainā sadarbības partneriem stādīja priekšā Valsts robežsardzes priekšnieka vietnieks (Galvenās pārvaldes priekšnieks) ģenerālis J.Martukāns.

Atklāšanas konferences ietvaros dalībniekiem tika sniegta kopējā informācija par Iekšējas drošības fonda projektu Nr.VRS/IDF/2019/8 “Valsts robežsardzes sakaru virsnieku punktu darbība Gruzijā, Ukrainā, Moldovā un Baltkrievijā (2.posms)” un to mērķiem, VRS Sakaru virsnieka Moldovā un Ukrainā darbības virzieniem un uzdevumiem, kā arī esošo situāciju un izaicinājumiem uz Latvijas Republikas valsts robežas.

Papildus tam, sadarbības kolēģi no Moldovas Robežpolicijas, Moldovas Migrācijas Generālinspekcijas un EUBAM pasniedza prezentācijas par attiecīgu iestāžu aktivitātēm un rezultātiem nelegālās migrācijas apkārošanas jomā.

Konference noritēja draudzīgajā un konstruktīvajā gaisotnē, nodrošinot jaunu sadarbības kontaktu izveidi un esošo kontaktu nostiprināšanu.

Sakaru virsnieku darbības mērķis ir stiprināt Eiropas Savienības ārējās robežas kontroli un izvērst efektīvu migrācijas plūsmu pārvaldību atbilstoši Šengenas acquis prasībām. Valsts robežsardzes sakaru virsnieks sekmē pārrobežu sadarbību un profesionālo kontaktu paplašināšanu starp Eiropas Savienības dalībvalstu un trešo valstu tiesībsargājošajām institūcijām, tādējādi mazinot nelikumīgas pārrobežas aktivitātes un apkarojot nelegālo imigrāciju uz Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Valsts robežsardzes sakaru virsnieka darbība tiek līdzfinansēta no Iekšējas drošības fonda projekta Nr.VRS/IDF/2019/8 “Valsts robežsardzes sakaru virsnieku punktu darbība Gruzijā, Ukrainā, Moldovā un Baltkrievijā (2.posms) finanšu līdzekļiem.

 ES logo

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020. gadam atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

Kontaktpersona:

Sandis Panga

e-pasta adrese: sandis.panga@rs.gov.lv

Tālr.:67075754

Fakss: 67075756