Statuss:
Īstenošanā
IDF
Projekta Nr. VRS/IDF/2019/8 realizācija 05.05.2022.

2022.gada 3. – 4. maijā Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Moldovas Republikā pulkvedis Aleksandrs Petrovskis sadarbībā ar Valsts robežsardzes Ekspertīžu dienesta galveno inspektoru majoru Vadimu Samsonovu organizēja trīs apmācības seminārus.

2022.gada 3. maijā dienas pirmajā pusē Starptautiskā lidostā Kišiņevā tika organizēts apmācības seminārs par Šengenas vīzām un ES uzturēšanās atļaujām, robežšķērsošanas jautājumiem, nelegālās migrācijas tendencēm, izmantojot viltotus dokumentus un primāriem viltoto dokumentu atklāšanas paņēmieniem.  Apmācību seminārā piedalījās Starptautiskas lidostas “Kišiņeva” Pasažieru apkalpošanas departamenta darbiniekiem, kuri veic dokumentu pārbaudes lidostā pirms pasažieru reģistrācijas uz avioreisiem.

Apmācību semināra gaitā tā dalībnieki tika informēti par ceļošanas dokumentiem, Šengenas vīzām, Eiropas Savienības dalībvalstu uzturēšanās atļaujām un to veidiem,  ceļošanas dokumentu ekspertīzes pamatprincipiem, aizsardzības elementiem, viltojumiem. Apmācību semināra dalībnieki izpildīja dažus praktiskus vingrinājumus, veicot derīgu un viltotu dokumentu salīdzināšanu, kā arī personu profilēšanu dažādos ceļošanas dokumentos.

2022.gada 3. maijā dienas otrajā pusē Starptautiskā lidostā Kišiņevā tika organizēts apmācības seminārs par jautājumiem, kas saistīti ar viltoto un svešu dokumentu izmantošanas atklāšanu. Apmācību seminārā piedalījās Moldovas Republikas Iekšlietu ministrijas Robežpolicijas nodaļas “Aeroportul International Chisinau” amatpersonas.

Apmācību semināra gaitā tā dalībnieki tika informēti par ceļošanas dokumentu izpētes pamatprincipiem, paņēmieniem viltoto dokumentu noteikšanā, viltotu un svešu dokumentu izmantošanas aktuālākajām tendencēm, kā arī jauniem dokumentu aizsardzības elementiem un biometrijas pamatiem. Apmācību semināra dalībnieki izpildīja dažus praktiskus vingrinājumus, veicot derīgu un viltotu dokumentu salīdzināšanu, kā arī personu profilēšanu dažādos ceļošanas dokumentos.

2022.gada 4.maijā Moldovas Republikas Iekšlietu ministrijas Robežpolicijas Robežas drošības izcilībās centrā Unģenos tika organizēts apmācības seminārs dokumentu drošības jomā. Apmācību seminārā piedalījās Robežpolicijas Robežas drošības izcilībās centra kursanti.

Apmācību semināra gaitā tā dalībnieki tika informēti par ceļošanas dokumentu izpētes pamatprincipiem, paņēmieniem viltoto dokumentu noteikšanā, viltotu un svešu dokumentu izmantošanas aktuālākajām tendencēm, kā arī jauniem dokumentu aizsardzības elementiem un biometrijas pamatiem. Apmācību semināra dalībnieki izpildīja dažus praktiskus vingrinājumus, veicot derīgu un viltotu dokumentu salīdzināšanu.

Sakaru virsnieku darbības mērķis ir stiprināt Eiropas Savienības ārējās robežas kontroli un izvērst efektīvu migrācijas plūsmas pārvaldību atbilstoši Šengenas acquis prasībām. Valsts robežsardzes sakaru virsnieks sekmē pārrobežu sadarbību un profesionālo kontaktu paplašināšanu starp Eiropas Savienības dalībvalstu un trešo valstu tiesībaizsardzības institūcijām, tādējādi mazinot nelikumīgas pārrobežu aktivitātes un apkarojot nelegālo imigrāciju uz Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Valsts robežsardzes sakaru virsnieka darbība tiek finansēta no Iekšējas drošības fonda projekta Nr.VRS/IDF/2019/8 “Valsts robežsardzes sakaru virsnieku punktu darbība Gruzijā, Moldovā, Ukrainā un Baltkrievijā (2.posms)” līdzekļiem.

 ES logo

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020. gadam atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

Kontaktpersona:

Sandis Panga

e-pasta adrese: sandis.panga@rs.gov.lv

Tālr.:67075754

Fakss: 67075756