Statuss:
Īstenošanā
IDF
FOTO: VRS sakaru virsnieks

Projekta īstenotājs:

Valsts robežsardze

Projekta īstenošana:

02.01.2020. - 31.12.2023.

Projekta izmaksas:

Projekta kopējais finansējums ir 466 545,00 EUR, tajā skaitā fonda līdzfinansējums 349 909,00 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums 116 636,00 EUR.

Projekta specifiskais mērķis:

Sniegt ieguldījumu tādu pasākumu veicināšanā, kurus organizē dalībvalstu konsulārie un citi dienesti trešās valstīs attiecībā uz trešo valstu piederīgo plūsmu uz dalībvalstu teritoriju un sadarbību starp dalībvalstīm šajā sakarā, tostarp imigrācijas sakaru virsnieku darbības.

Sakaru virsnieku darbības mērķis ir stiprināt Eiropas Savienības ārējās robežas kontroli un izvērst efektīvu migrācijas plūsmu pārvaldību atbilstoši Šengenas acquis prasībām. Valsts robežsardzes sakaru virsnieki sekmēs pārrobežu sadarbību un profesionālo kontaktu paplašināšanu starp Eiropas Savienības dalībvalstu un trešo valstu tiesībsargājošajām institūcijām, tādējādi mazinot nelikumīgas pārrobežas aktivitātes un apkarot nelegālo migrāciju uz Eiropas Savienības dalībvalstīm no un caur Gruziju un Baltkrievijas Republiku.

 

 

 

Projekta ietvaros:

 1. VRS GP SSP Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļas sakaru virsnieks pulkvedis Aleksands Petrovskis līdz 2022. gada 31. decembrim pildīs dienesta pienākumus Ukrainā, Moldovā un Baltkrievijā (Minskā).
 2. VRS GP SSP Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļas sakaru virsnieks pulkvežleitnants Pāvels Rogožins no 2023.gada 1.februāra līdz 2023. gada 31. decembrim pildīs dienesta pienākumus Ukrainā, Moldovā un Baltkrievijā (Minskā).
 3. VRS GP SSP Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļas sakaru virsnieks pulkvedis Edmunds Ļuļs līdz 2022. gada 31. decembrim pildīs dienesta pienākumus Gruzijā (Tbilisi).
 4. VRS GP SSP Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļas sakaru virsnieks pulkvedis Raitis Tiliks no 2023.gada 2.janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim pildīs dienesta pienākumus Gruzijā (Tbilisi).

Latvijas Valsts robežsardzes sakaru virsnieku punktu darbība Baltkrievijā, Gruzijā tiek veikta, lai sniegtu atbalstu Latvijas Republikas Valsts robežsardzei nelegālās imigrācijas apkarošanā.

Projektā imigrācijas sakaru virsnieki:

 1. Pārstāvēs Latvijas intereses, lai uzturētu kontaktus ar Baltkrievijas un Gruzijas tiesībsargājošām iestādēm ar mērķi novērst nelegālo migrāciju, kā arī atgriezt nelegālus migrantus.
 2. Uz pastāvošo kontaktu pamata izveidos imigrācijas sakaru virsnieku punktus Gruzijā un Baltkrievijā.
 3. Uzturēs kontaktus ar Baltkrievijas un Gruzijas iestādēm operacionālā līmenī.
 4. Nodrošinās atbalsta sniegšanu Latvijas vēstniecības konsulāriem darbiniekiem, kā arī Projekta partneru vēstniecības konsulāriem darbiniekiem, kuri pieņem galīgo lēmumu par vīzu izsniegšanu. Minētais atbalsts, galvenokārt, tiks vērsts uz pasu un vīzu jautājumiem, īpaši profilēšanas analīzi, papildus dokumentu aizsardzības pazīmēm, viltojumu un impostoru atklāšanu.
 5. Organizēs gaisa un autobusu pārvadātāju, kā arī citu attiecīgo darbinieku, kuru darba pienākumi ir saistīti ar noteiktiem migrācijas aspektiem) profilēšanas, dokumentu viltojumu pazīmju atklāšanas, Šengenas prasību ievērošanas un citās jomās apmācību, kas pārvadātāju vidū sekmēs nelegālās migrācijas novēršanu.

Projekta rezultātā tiks turpināta imigrācijas sakaru virsnieku punktu darbība Gruzijā un Baltkrievijas Republikā.

Projekta īstenošanas rezultātā:

Saskaņā ar Fonda izvirzīto mērķi tiks sniegts ieguldījums tādu pasākumu vecināšanā, kurus organizē Latvijas Republikas Valsts robežsardze attiecībā uz sadarbību starp dalībvalstīm, tostarp imigrācijas sadarbības koordinatoru darbībās, turpinot Latvijas Republikas sadarbības koordinatoru punktu darbību Baltkrievijā un Gruzijā.

Nodrošināta sakaru virsnieku punktu Ukrainā, Moldovā, Baltkrievijā, Gruzijā tālāka darbība.

Projekta ietvaros plānots īstenot arī šādas iepirkumu procedūras:

 1. Dokumentu pārbaudes iekārtu iegāde;
 2. Kinoloģijas centra būvniecība;
 3. ABC vārtu modernizēšana lidostā „Rīga”;
 4. VRS mobilitātes uzlabošana Latvijas – Baltkrievijas robežas drošības stiprināšanai (Mobilitāte);
 5. VRS materiāltehniskās bāzes uzlabošana Latvijas - Baltkrievijas robežas stiprināšanai;
 6. Stacionārās robežuzraudzības infrastruktūras attīstība uz Latvijas - Baltkrievijas robežas  (t.sk. Automātiskā robežuzraudzības infrastruktūra (torņi, piebraucamie ceļi u.c.) - Optikas instalācijas un robežuzraudzības aprīkojuma sadaļa.

ES logo

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda 2014. – 2020. gadam atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

Kontaktpersona:

Sandis Panga

e-pasta adrese: sandis.panga@rs.gov.lv

Tālr.:67075754

Fakss: 67075756