Statuss:
Īstenošanā
IDF
FOTO: Auto

Īstenojot Iekšējās drošības fonda projektu VRS/IDF/2019/3 „Valsts robežsardzes mobilitātes uzlabošana”, Valsts robežsardze 2020.gada 30.septembrī noslēdza līgumu ar  SIA “NORDE” par divu speciāli aprīkotu vieglo automobiļu piegādi par kopējo summu 120 944,34 EUR.

Noslēgtā līguma ietvaros 2021.gada 7.jūlijā tika piegādāti 2 speciāli aprīkoti vieglie automobiļi, tādejādi, uzlabojot Valsts robežsardzes Speciālo operāciju dienesta mobilitāti.

Projektu finansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda 2014. – 2020. gada atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

Kontaktpersona:

Inga Svirska

e-pasta adrese: inga.svirska@rs.gov.lv

Tālr.:67075741