Statuss:
Īstenošanā
IDF
FOTO: VRS sakaru virsnieka vizīte Moldovā

Valsts robežsardzes sakaru virsnieka Ukrainā vizīte uz Moldovu un  sanāksmju ar ES dalībvalstu konsulāro nodaļu, robežsardzes un migrācijas dienestu un pārvadāju pārstāvjiem (t.sk. par robežšķērsošanas jautājumiem) organizēšana projekta Nr. VRS/IDF/2019/8 „Valsts robežsardzes sakaru virsnieku darbības turpināšana Gruzijā, Ukrainā, Moldovā un Baltkrievijā (2. posms)” ietvaros.

No šī gada 15.februārā līdz 18.februārim Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Ukrainā, Moldovā un Baltkrievijā pulkvedis Aleksandrs Petrovskis Iekšējas drošības fonda projekta Nr. VRS/IDF/2019/8 “Valsts robežsardzes sakaru virsnieku punktu darbība Gruzijā, Ukrainā, Moldovā un Baltkrievijā (2.posms)” ietvaros organizēja pirmo darba braucienu uz Moldovas Republiku (Kišiņevu).

16.februārī notika darba sanāksme ar Latvijas Republikas vēstniecības Moldovas Republikā diplomātiem un Moldovas Republikas Iekšlietu ministrijas Robežpolicijas Ģenerālinspektorāta pārstāvjiem.

Valsts robežsardzes sakaru virsnieks A.Petrovskis Latvijas Republikas Ārkārtējam un pilnvarotajam vēstniekam Moldovas Republikā Uldim Mikutam un Latvijas Republikas vēstniecības Moldovas Republikā trešajai sekretārei Kristīnei Zinčenko prezentēja Iekšējas drošības fonda projektu Nr. VRS/IDF/2019/8 “Valsts robežsardzes sakaru virsnieku punktu darbība Gruzijā, Ukrainā, Moldovā un Baltkrievijā (2.posms)”. Sanāksmes gaitā tika apspriesta aktuāla situācija Moldovas Republikā  un sadarbības iespējas ar Moldovas Republikas Iekšlietu ministrijas Robežpolicijas Ģenerālinspektorātu un Migrācijas un patvēruma biroju kopīgu projektu īstenošanā.

Sanāksmes gaitā ar Moldovas Republikas Iekšlietu ministrijas Robežpolicijas Ģenerālinspektorāta Starptautiskas sadarbības pārvaldes priekšnieku pulkvedi Ghenadiju Astrahanu un Stratēģiskās attīstības un ārējas palīdzības pārvaldes priekšnieku pulkvedi Mihailu Pislaras tika apspriesta divpusējās sadarbības attīstība, Latvijas Republikas Valsts robežsardzes un Moldovas Republikas Iekšlietu ministrijas Robežpolicijas Ģenerālinspektorāta sadarbības plāns 2022.gadam, kā arī iespējas īstenot kopīgu projektu ES finansētā Migrācijas partnerības instrumenta (Migration Partnership Facility) 3.fāzes ietvaros.

17.februārī Valsts robežsardzes sakaru virsnieks A.Petrovskis apmeklēja starptautisko lidostu “Kišiņeva”, kā arī piedalījās sanāksmē ar Moldovas Republikas Iekšlietu ministrijas Migrācijas un patvēruma biroja pārstāvjiem.

Starptautiskā lidostā “Kišiņeva” Valsts robežsardzes sakaru virsnieks A.Petrovskis iepazinās ar Moldovas Republikas Iekšlietu ministrijas Robežpolicijas Ģenerālinspektorāta nodaļas “Aeroportul International Chisinau” darbību un ar nodaļas pārstāvjiem pārrunāja iespējas sniegt praktisku palīdzību dokumentu pārbaudes jomā, kā arī organizēt apmācības par jautājumiem, kas saistīti ar viltoto un svešu dokumentu izmantošanas atklāšanu. Starptautiskas lidostas “Kišiņeva” apmeklējumā gaitā notika sanāksme ar Starptautiskas lidostas “Kišiņeva” Virszemes pakalpojumu dienesta priekšnieci Annu Pascalu un apspriestas iespējas 2022.gadā aprīli organizēt apmācību semināru par robežšķērsošanas jautājumiem, nelegālās imigrācijas tendencēm, izmantojot viltotus dokumentus un primāriem viltoto dokumentu atklāšanas paņēmieniem Starptautiskas lidostas “Kišiņeva” Pasažieru apkalpošanas departamenta darbiniekiem, kas nodarbojas ar dokumentu pārbaudēm lidostā pirms pasažieru reģistrācijas uz avioreisiem.

Sanāksmes gaitā ar Moldovas Republikas Iekšlietu ministrijas Migrācijas un patvēruma biroja direktoru Mihailu Voda un Integrācijas un izvietošanas nodaļas priekšnieci Tatianu Ciumas Valsts robežsardzes sakaru virsnieks A.Petrovskis prezentēja Iekšējas drošības fonda projektu Nr. VRS/IDF/2019/8 “Valsts robežsardzes sakaru virsnieku punktu darbība Gruzijā, Ukrainā, Moldovā un Baltkrievijā (2.posms)”. Sanāksmes gaitā tika apspriesta aktuāla situācija Moldovas Republikā  nelegālas migrācijas jomā, kā arī iespējas īstenot kopīgu projektu ES finansētā Migrācijas partnerības instrumenta (Migration Partnership Facility) 3.fāzes ietvaros.

18.februārī notika sanāksme ar Starptautiskās migrācijas organizācijas birojā Moldovas Republikā vadītāju Larsu Johanu Lonnbacku un Migrācijas un attīstības programmu koordinatoru  Ghenadie Cretu. Valsts robežsardzes sakaru virsnieks A.Petrovskis prezentēja Iekšējas drošības fonda projektu Nr. VRS/IDF/2019/8 “Valsts robežsardzes sakaru virsnieku punktu darbība Gruzijā, Ukrainā, Moldovā un Baltkrievijā (2.posms)”, kā arī informēja par  divpusējās sadarbības attīstību ar Moldovas Republikas Iekšlietu ministrijas Robežpolicijas Ģenerālinspektorātu. Starptautiskās migrācijas organizācijas biroja Moldovas Republikā pārstāvji informēja par starptautiskajiem projektiem īstenotajiem Moldovas Republikā.

Sakaru virsnieku darbības mērķis ir stiprināt Eiropas Savienības ārējās robežas kontroli un izvērst efektīvu migrācijas plūsmu pārvaldību atbilstoši Šengenas acquis prasībām. Valsts robežsardzes sakaru virsnieks sekmē pārrobežu sadarbību un profesionālo kontaktu paplašināšanu starp Eiropas Savienības dalībvalstu un trešo valstu tiesībsargājošajām institūcijām, tādējādi mazinot nelikumīgas pārrobežas aktivitātes un apkarojot nelegālo imigrāciju uz Eiropas Savienības dalībvalstīm.

 

ES logo

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020. gadam atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

Kontaktpersona:

Sandis Panga

e-pasta adrese: sandis.panga@rs.gov.lv

Tālr.:67075754

Fakss: 67075756