IDF
Valsts robežsardzes sakaru virsnieka aktivitātes Gruzijā, Tbilisi.

Projekta Nr.VRS/IDF/2019/8 “Valsts robežsardzes sakaru virsnieku punktu darbība Gruzijā, Ukrainā, Moldovā un Baltkrievijā” (turpmāk – Projekts) ietvaros 2022.gada 7.decembrī Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Gruzijā organizēja atskaites konferenci, kuras laikā tika prezentēti sakaru virsnieka darbības rezultāti.
       Atskaites konferencē piedalījās Valsts robežsardzes priekšnieks, citas Valsts robežsardzes amatpersonas, Gruzijā akreditēti Eiropas Savienības sakaru virsnieki, Gruzijas Iekšlietu ministrijas Robežpolicijas, Patruļpolicijas, Imigrācijas departamenta pārstāvji un Latvijas vēstniecības Gruzijā amatpersonas.

        Atskaites konferences laikā tika sniegta informācija par VRS sakaru virsnieka Gruzijā darbību un tās rezultātiem. VRS GP SSP priekšnieks prezentēja informāciju par situāciju uz Latvijas valsts robežas un par projekta “Baltkrievijas hibrīda uzbrukums uz ES valstīm un Krievijas agresija pret Ukrainu: trieciens Latvijas valsts robežas drošībai” uzsākšanu.

       Francijas Policijas (CIVILPOL) projekta “PROMETEUS II” menedžeris Gruzijā sniedza informāciju par minēto projektu (sk. pielikumā).

       Francijas Policijas (CIVILPOL) projekta “PROMETEUS II” menedžeris uzsvēra, ka “Prometeus II” projekts ir izstrādāts kā daudzpusējs projekts un, līdz ar ko, Francijas puse ir ieinteresēta iesaistīt pēc iespējas vairāk partneru no Šengenas valstīm.

       Prezentācijas laikā tika uzsākta diskusija par situāciju, kad Gruzijas pilsoņi tranzītā caur Meksiku mēģina ieceļot ASV teritorijā un uzturēties tur.     

Valsts robežsardzes sakaru virsnieka darbība tiek finansēta no Iekšējas drošības fonda projekta Nr.VRS/IDF/2019/8 “Valsts robežsardzes sakaru virsnieku punktu darbība Gruzijā, Moldovā, Ukrainā un Baltkrievijā (2.posms)” līdzekļiem.

ES logo

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020. gadam atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

Kontaktpersona:

Sandis Panga

e-pasta adrese: sandis.panga@rs.gov.lv

Tālr.:67075754

Fakss: 67075756