Statuss:
Īstenošanā
IDF
FOTO: Pāternieku RKP

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (IeM IC) sadarbībā ar Valsts robežsardzi (VRS), Valsts policiju (VP) un VAS “Valsts nekustamie īpašumi” īsteno Iekšējās drošības fonda 2014.–2020.gada programmas projektu Nr. IC/IDF/2020/6 „Ieceļošanas/izceļošanas sistēmas un ETIAS ieviešana” (turpmāk – Projekts).

Projekta mērķis:

Veikt Valsts robežsardzes elektroniskās informācijas sistēmas (REIS) un tās tehniskās platformas modernizāciju, un papildināt to ar valsts vienoto saskarni ar Eiropas centrālo ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS), nodrošinot Šengenas robežu kodeksa nosacījumu izpildi, vienlaikus nodrošināt Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmas (ETIAS) pilnveidi.

Projekta īstenošanas laiks: 16.09.2020. – 31.05.2024.

Finansējums: 9 163 847 EUR

6 616 333 EUR apmērā ES fondu finansējums.

1 222 236 EUR ir valsts budžeta finansējums.

1 325 278 EUR projekta neattiecināmās izmaksas.

Projekta pasākumi:

 1. Projekta vadība un administrēšana.
 2. REIS modernizācija un IIS ieviešana.
 3. Nacionālās vienotās saskarnes (NUI) integrācija.
 4. Centrālā piekļuves punkta izveide un sistēmu integrācija.
 5. Gala lietotāju iekārtu iegāde un integrācija.
 6. Drošības testi.
 7. Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmas (ETIAS) ieviešana.
 8. REIS integrācija ar ETIAS un ETIAS risinājumu izstrāde.
 9. CPP risinājuma pielāgošana  ETIAS.
 10. ETIAS darbībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana.
 11. Robežsargu darba vietu uzlabojumi.
 12. Pārbaudes paviljonu izbūve un autobusu pasažieru pārbaudes termināla projektēšanas uzdevuma izstrāde, būvprojekta izstrāde un būvprojekta ekspertīze “Grebņevas” robežšķērsošanas punktā.
 13. Robežšķērsošanas punkta Pāternieki videonovērošanas sistēmas modernizācija.
 14. Personu reģistra un Personu un mantu meklēšanas risinājuma (PEM/MNZO) izstrāde.

 

Projekta sasniedzamie rezultāti:

 

 1. Modernizēts REIS: veikta 1.līnijas lietotnes pilnveide, centrālās datu apstrādes sistēmas pilnveide, integrāciju apakšsistēmas pilnveide. Modernizētais REIS ieviests produkcijas vidē un uzsākta tā ekspluatācija.
 2. Veikta visu REIS tehnoloģisku risinājumu  sagatavošana integrācijai ar IIS.
 3. Nodrošināta REIS apmācību materiālu sagatavošana (ieskaitot IIS) un REIS mentoru apmācības Nodrošināta NUI tehniskās infrastruktūras izveidošana un sagatavošana integrācijai ar IIS.
 4. Izveidots CPP risinājums un veikta sagatavošanas integrācijai ar IIS, nodrošināta BDAS integrācijas ar CPP izstrāde.
 5. Nodrošināta aprīkojuma iegāde, integrācija darbam ar REIS.
 6. Veikti 2 REIS drošības testi (REIS 1. un 2. kārtas drošības tests), kuru rezultātā veiktas REIS pārbaudes un nodrošināta tehnoloģiski droša risinājuma ieviešana ekspluatācijā.
 7. Nodrošināta REIS sagatavošana integrācijai ar ETIAS.
 8. izstrādāti ETIAS VV (valstsvienības) un ETIAS KS (kotrolsarakstu) risinājumi.
 9. CPP pielāgots integrācijai ar ETIAS.
 10. Veikta NUI tehniskās infrastruktūras izveidošana un sagatavošana integrācijai ar ETIAS.
 11. Aprīkotas 68 robežsargu darba vietas RŠV “Grebņeva”, “Terehova”, “Silene”, “Paternieki” (lodziņi robežšķērsotāja elkoņu augstumā, fons fotogrāfēšanai, apgaismojums).
 12. Grebņevas” robežšķērsošanas punktā uzbūvēti un aprīkoti četri pārbaudes paviljoni (pa diviem katrā virzienā), veikta 3 jaunu barjeru uzstādīšana, izstrādāts viena autobusu pasažieru termināla projektēšanas uzdevums, būvprojekts un veikta būvprojekta ekspertīze.
 13. “Pāternieki” robežšķērsošanas punktā veikta teritorijas videonovērošanas kameru balstu un komunikāciju izbūve.
 14. Veikta funkcionalitātes izstrāde vienotai mantu un personu uzskaites un meklēšanas procesa nodrošināšanai.

ES logo

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020. gadam atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

Kontaktpersona:

Vladimirs Rojenko

Projekta vadītājs

E-pasts: Vladimirs.Rojenko@ic.iem.gov.lv

Tel. +371 67208137

 

Sandis Panga

Projekta koordinators

E-pasts: Sandis.Panga@rs.gov.lv

Tel. +371 67075754