Statuss:
Īstenošanā
IDF
FOTO: Robežsardzes automašīna

2021.gada 31.decembrī ir noslēgusies Iekšējās drošības fonda projektu Nr. VRS/IDF/2019/3 „Valsts robežsardzes mobilitātes uzlabošana” īstenošana.

Projekta ietvaros tika iegādāti:

  1. astoņi operatīvie vieglie automobiļi;
  2. divi operatīvie automobiļi VRS Aviācijas pārvaldes (SOD “Sigma”) vajadzībām;
  3. divi vieglie automobiļi sakaru virsnieku vajadzībām;
  4. Viens speciāli aprīkots mobilā novērošanas kompleksa automobilis, kas tiks izmantots dalībai FRONTEX pasākumos uz Eiropas Savienības ārējās robežas, tostarp ir veikta astoņu VRS amatpersonu apmācība darbam ar mobilo novērošanas kompleksu;
  5. divpadsmit Šengenas vieglie automobiļi;
  6. nepieciešamais automobiļu papildus aprīkojums (video reģistratori, video un audio novērošanas kupolkameras, dokumentu pārbaudes iekārtas, mobilie telefoni, multifunkcionālās iekārtas).

Projekta īstenošanas rezultātā ir uzlabota Valsts robežsardzes mobilitāte ārējās robežas apsardzībai, tostarp stiprināta robežkontrole, trešo valstu pilsoņu ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumu ievērošanas kontrole un iespēja ātri reaģēt ārkārtas situācijās.

Projekta budžets:

Projekta kopējais finansējums:     1 709 788,86 EUR

Eiropas Savienības finansējums:   1 538 809,97 EUR

Valsts budžeta līdzfinansējums:    170 978,89 EUR

ES logo

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020. gadam atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

Kontaktpersona:

Inga Svirska

e-pasta adrese: inga.svirska@rs.gov.lv

Tālr.:67075741