Statuss:
Īstenošanā
IDF
FOTO: Auto

Iekšējās drošības fonda ietvaros tika rīkots atklātais konkurss “Speciāli valsts robežsardzes vajadzībām aprīkotu vieglo transporta līdzekļu piegāde”, kā rezultātā 2021.gada 13.aprīlī noslēgts līgums ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Mūsa Motors Rīga” par 12 specializēto transporta līdzekļu ar speciālo aprīkojumu piegādi par kopējo summu 596 525,16 EUR (tajā skaitā ES finansējums 447 393,87 EUR).

ES

Projektu finansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda 2014. – 2020. gada atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

Kontaktpersona:

Inga Svirska

tālr. 67075741

e-pasts: Inga.Svirska@rs.gov.lv