Statuss:
Īstenošanā
IDF
Publicitātes informācija par atskaites konferenci Ukrainā 28.-29.11.2023

2023.gada 28.-29.novembrī Valsts robežsardzes Sakaru virsnieks Ukrainā un Moldovas Republikā pulkvežleitnants Pāvels Rogožins Iekšējas drošības fonda projekta Nr. VRS/IDF/2019/8 “Valsts robežsardzes sakaru virsnieku punktu darbība Gruzijā, Ukrainā, Moldovā un Baltkrievijā (2.posms)” ietvaros rīkoja darbības atskaites sanāksmes Ukrainā ar Ukrainas Migrācijas dienesta, Ukrainas Robežsardzes dienesta, kā arī ar Latvijas vēstniecības Ukrainā diplomātiem. Pasākumu ietvaros sadarbības partneri tika iepazīstināti ar VRS Sakaru virsnieka darbības rezultātiem, notika viedokļu apmaiņa par turpmāko sakaru virsnieku punkta attīstību un sadarbības jautājumiem ar Ukrainas pārstāvjiem.

Ar Latvijas Republikas Ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Ukrainā Ilgvaru Kļavu tika diskutēts par esošo situāciju uz Latvijas Republikas ārējām robežām krievijas un baltkrievijas īstenotāja hibrīd uzbrukuma apstākļos un VRS sakaru virsnieka aktivitātēm Ukrainā un Moldovā, kā arī par pastāvīgo un mērķtiecīgo atbalstu, ko Latvijas Republika sniedz Ukrainai un Ukrainas iedzīvotājiem.

Ukrainas Valsts robežsardzes dienesta Administrācijas telpās notika tikšanās ar Ukrainas Valsts robežsardzes dienesta priekšsēdētāju ģenerālmajoru Serhii Deineko un dienesta vadības amatpersonām. Puses iepazīstināja viena otru ar situāciju uz abu valstu robežām, izaicinājumiem un galvenajiem apdraudējumiem. Tika izvērtēti VRS Sakaru virsnieka Ukrainā un Moldovas Republikā realizētie pasākumi un sasniegtie rezultāti, kā arī apspriesti turpmākās sadarbības virzieni un metodes, lai maksimāli efektīvi izmantotu iestāžu resursus, veicinot to attīstību.

Tikšanās laikā ar Ukrainas Valsts migrācijas dienesta priekšsēdētaju Nataliia Naumenko un dienesta pārstāvjiem tika diskutēts par dienesta darbību, kara apstākļos nodrošinot nepieciešamo pakalpojumu (piemēram, ārzemju pases  noformēšanu) sniegšanu Ukrainas pilsoņiem gan Ukrainas teritorijā, gan ārpus tās. Apspriesti jautājumi par atbalsta nodrošināšanu un nepieciešamas informācijas pieejamību Ukrainas iedzīvotājiem, kas meklē starptautisko aizsardzību ES dalībvalstu teritorijā, kā arī nākotnes izaicinājumi saistībā ar Ukrainas iedzīvotāju atgriešanos mājās pēc kara darbības beigām. Papildus tam, puses izvērtēja un pozitīvi novērtēja VRS Sakaru virsnieka punkta Ukrainā un Moldovas Republikā darbību, nodrošinot un attīstot starpiestāžu sadarbību.

Vizītes ietvaros, atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta pilnvarojumam, Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Guntis Pujāts Latvijas Republikas valdības vārdā un Ukrainas Valsts migrācijas dienesta priekšsēdētaja Nataliia Naumenko Ukrainas Ministru kabineta vārdā parakstīja Latvijas Republikas valdības un Ukrainas Ministru kabineta īstenošanas protokols Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Ukrainu par personu atpakaļuzņemšanu.

VRS Sakaru virsnieka Ukrainā un Moldovas Republikā atskaites sanāksmes ar sadarbības partneriem noritēja draudzīgajā un konstruktīvajā gaisotnē, nodrošinot jaunu sadarbības kontaktu izveidošanu un esošo kontaktu nostiprināšanu un attīstību.

Sakaru virsnieku darbības mērķis ir stiprināt Eiropas Savienības ārējās robežas kontroli un izvērst efektīvu migrācijas plūsmu pārvaldību atbilstoši Šengenas acquis prasībām. Valsts robežsardzes sakaru virsnieks sekmē pārrobežu sadarbību un profesionālo kontaktu paplašināšanu starp Eiropas Savienības dalībvalstu un trešo valstu tiesībsargājošajām institūcijām, tādējādi mazinot nelikumīgas pārrobežas aktivitātes un apkarojot nelegālo imigrāciju uz Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Valsts robežsardzes sakaru virsnieka darbība tiek līdzfinansēta no Iekšējas drošības fonda projekta Nr.VRS/IDF/2019/8 “Valsts robežsardzes sakaru virsnieku punktu darbība Gruzijā, Ukrainā, Moldovā un Baltkrievijā (2.posms) finanšu līdzekļiem.

ES logo

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020. gadam atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze