Statuss:
Īstenošanā
IDF
Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes dokumentu eksperts organizēja semināru - apmācības Gruzijas valsts SIA "Gruzijas apvienotās lidostas" Kutaisi starptautiskās lidostas personālam.

Eiropas Savienības Iekšējās drošības fonda līdzfinansēta projekta "Valsts robežsardzes sakaru virsnieku punktu darbība Gruzijā, Ukrainā, Moldovā un Baltkrievijā (2.posms)" ietvarā 2023.gada 17.februārī VRS Rīgas pārvaldes eksperts vadīja semināru - apmācības Gruzijas valsts SIA "Gruzijas apvienotās lidostas" Kutaisi starptautiskās lidostas personālam. Ņemot vērā tiešos avioreisus no Kutaisi lidostas uz Rīgu un citām Eiropas Savienības pilsētām, kā arī lidojumu skaita paredzamo pieaugumu vasaras sezonā, Valsts robežsardzes eksperta sniegtā informācija bija vērsta uz Kutaisi lidostas pasažieru iekāpšanas kontroles personāla profesionālo zināšanu līmeņa un kompetences kāpināšanu. Izmantojot savu ģeogrāfisko stāvokli un transporta savienojumus, 2023.gada vasaras lidojumu sezonā Kutaisi starptautiskā lidosta plāno apkalpot vairāk kā miljonu pasažieru.

Iekšlietu ministrijas nozares atašejs, Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Gruzijā pulkvedis Raitis Tiliks semināra - apmācību dalībniekiem sniedza informāciju par nelegālās migrācijas novērtējumu Kutaisi lidostas funkcionēšanas ietvarā un par organizētās noziedzības un kleptokrātisku režīmu nerimstošiem centieniem gūt materiālus un nemateriālus labumus no cilvēku mobilitātes. Kutaisi lidostā pulkvedim R.Tilikam notika arī dienesta tikšanās ar Gruzijas robežsargiem un FRONTEX ekspertu.

Līdzīgas apmācības projekta "Valsts robežsardzes sakaru virsnieku punktu darbība Gruzijā, Ukrainā, Moldovā un Baltkrievijā (2.posms)" ietvarā, Valsts robežsardze organizēja 2022.gada oktobrī Tbilisi starptautiskajā lidostā. Abas aktivitātes īstenotas integrētas robežu pārvaldības koncepta tvērumā, proti, kā apsteidzoši ārpusteritoriāli pasākumi nelegālās migrācijas nepieļaušanai.

Sakaru virsnieku darbības mērķis ir stiprināt Eiropas Savienības ārējās robežas kontroli un izvērst efektīvu migrācijas plūsmu pārvaldību atbilstoši Šengenas acquis prasībām. Valsts robežsardzes sakaru virsnieks sekmē pārrobežu sadarbību un profesionālo kontaktu paplašināšanu starp Eiropas Savienības dalībvalstu un trešo valstu tiesībsargājošajām institūcijām, tādējādi mazinot nelikumīgas pārrobežas aktivitātes un apkarojot nelegālo imigrāciju uz Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Valsts robežsardzes sakaru virsnieka darbība tiek līdzfinansēta no Iekšējas drošības fonda projekta Nr.VRS/IDF/2019/8 “Valsts robežsardzes sakaru virsnieku punktu darbība Gruzijā, Ukrainā, Moldovā un Baltkrievijā (2.posms) finanšu līdzekļiem.

ES logo

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020. gadam atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

Kontaktpersona:

Sandis Panga

e-pasta adrese: sandis.panga@rs.gov.lv

Tālr.:67075754

Fakss: 67075756