Statuss:
Īstenošanā
IDF
projekti

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (IeM IC) sadarbībā ar Valsts robežsardzi (VRS) un Nodrošinājuma valsts aģentūru (NVA) īsteno Iekšējās drošības fonda 2014.-2020.gada nacionālās programmas projektu „Radio releju datu pārraides tīkla modernizācija” (turpmāk - Projekts).

Projekta mērķis:

Izstrādāt radio releju tīkla modernizēšanas projektu un veikt iepirkuma procedūru par modernizācijas projekta realizāciju, lai nodrošinātu Eiropas Robežu uzraudzības sistēmas (EUROSUR) Latvijas nacionālā kopējā attēla veidošanu un Valsts robežsardzes kontroles un uzraudzības sistēmas darbību.

Projekta īstenošanas laiks: 28.04.2020 - 31.03.2023

Finansējums: 810 551 EUR

(no tiem Fonda finansējums: 607 913 EUR, valsts budžets : 202 638 EUR)

Projekta pasākumi:

  • Radio releju tīkla projektēšana un darba uzdevuma izstrāde;
  • Iepirkuma procedūras nodrošināšana par radio releju datu pārraides tīkla modernizāciju;
  • Papildus nepieciešamā aprīkojuma iegāde.

Projekta sasniedzamie rezultāti:

  • Izstrādāts radio releju tīkla modernizēšanas projekts;
  • Noslēgts iepirkuma līgums par Radio releju tīkla modernizācijas uzsākšanu;
  • Iegādāts nepieciešamais papildu aprīkojums veiksmīgai projekta ieviešanai.

ES logo

Projektu finansē Eiropas Savienība.

 

Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda – robežas un vīzas (ISFB)  atbalstu.

 

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

Kontaktpersona:

Andris Kovaļevskis

Projekta vadītājs
E-pasts: Andris.Kovalevskis@ic.iem.gov.lv
Tel. +371 67219573