Statuss:
Īstenošanā
IDF
FOTO: ABC vārti

Starptautiskajā lidostā „Rīga” ir izveidota un ieviesta ekspluatācijā  automatizētā robežpārbaudes sistēma (ABC vārti). Ar 2020.gada 19.novembri tiks uzsāktā regulārā pasažieru pārbaude, izmantojot ABC vārtu sistēmu. 

Tiks veikta datorizēta robežpārbaude, pārbaudot uzrādītos dokumentus Šengenas informācijas sistēmā, Interpola un nacionālajās informācijas sistēmās, kā arī sejas atpazīšanas sistēma automātiski salīdzinās robežu šķērsojošās personas uzņemto dzīvā sejas attēlu ar elektroniskajā pasē esošo sejas attēlu (no pases vizuālās lapas skenēto un no dokumenta bezkontakta mikroshēmas).

Jaunu automatizētu robežkontroles sistēmu (ABC vārti) var izmantot personas, kuras ir sasniegušas 18 gadu vecumu, ir Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas (turpmāk – ES/EEZ/CH) pilsoni un ir elektroniskā ceļošanas dokumenta (elektroniskās pases) turētāji.

Projekts „ABC vārtu uzstādīšana Starptautiskajā lidostā „Rīgā””  īstenots Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020. gadam  ietvaros. Projekta kopējais finansējums 1862587 EUR.

8 ABC vārtu klasteri ir izvietoti Starptautiskajā lidostā „Rīga”:

- 4- pirmajā stāvā C sektora ielidošanas zonā,

- 2- pirmajā stāvā C sektora transfēra zonā,

- 2- otrajā stāvā C sektora izlidošanas zonā.

ABC vārtu sistēmas ir veiksmīgi pierādījušas sevi starptautiskajās lidostās visā pasaulē, ļaujot ievērojami paātrināt pasu kontroli pasažieriem. ABC vārtu sistēma Starptautiskajā lidostā „Rīga” nodrošinās iespēju pasažieriem šķērsot robežu ātri un droši.

FOTO: ES karogs

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020. gadam atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

Informāciju sagatavoja:

Larisa Koženkova,

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Starptautiskās sadarbības pārvaldes

Ārējo finanšu instrumentu realizācijas nodaļas vecākā speciāliste