Statuss:
Īstenošanā
IDF
FOTO: Sanāksme Gruzijā

Projekta Nr.VRS/IDF/2019/8 “Valsts robežsardzes sakaru virsnieku punktu darbība Gruzijā, Ukrainā, Moldovā un Baltkrievijā” (turpmāk – Projekts) ietvaros 2022.gada 31.janvārī Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Gruzijā organizēja atskaites konferenci, kuras laikā tika prezentēti sakaru virsnieka darbības rezultāti.

Atskaites konference notika Latvijas Republikas vēstniecības Gruzijā telpās. Atskaites konferencē piedalījās Valsts robežsardzes amatpersonas, Gruzijā akreditēti Eiropas Savienības sakaru virsnieki, Gruzijas Iekšlietu ministrijas Robežpolicijas, Patruļpolicijas, Imigrācijas departamenta pārstāvji un Latvijas vēstniecības Gruzijā amatpersonas.

Atskaites konferences laikā tika prezentēta informācija par Projektu un VRS sakaru virsnieka Gruzijā darbības rezultātiem. VRS GP SSP priekšnieks prezentēja informāciju par situāciju uz Latvijas valsts robežas un par jauna projekta “Gruzijas Robežpolicijas spēju stiprināšana zaļas un jūras robežas uzraudzībai” uzsākšanu Gruzijā.

Francijas sakaru virsnieks imigrācijas jautājumos prezentēja informāciju par Francijas imigrācijas sakaru virsnieka darbības rezultātiem Gruzijā 2021.gadā.

Francijas Policijas sakaru virsnieks sniedza informāciju par projekta “Prometeus II” uzsākšanu 2022.gadā. Viņš informēja, ka minētais projekts tiks finansēts no ICMPD puses, plānotais finansējuma apjoms ir 2 miljoni EUR, plānotais projekta ilgums ir 3 gadi.

Francijas Policijas sakaru virsnieks uzsvēra, ka “Prometeus II” projekts ir izstrādāts ka daudzpusējais projekts un līdz ar ko Francijas puse ir ieinteresēta iesaistīt pēc iespējas vairāk partneru no Šengenas valstīm.

Viesi augsti novērtēja Valsts robežsardzes sakaru virsnieka profesionālās spējas un labas koleģiālās attiecības ar sadarbības partneriem un izteica pārliecību par Valsts robežsardzes sakaru virsnieku punkta Gruzijā turpmākas darbības nepieciešamību. Pateicoties sakaru virsnieka atbalstam un sniegtajai informācijai, partneriestādes efektīvāk spēj cīnīties ar nelegālo migrāciju Eiropas Savienībā.

Sakaru virsnieku darbības mērķis ir stiprināt Eiropas Savienības ārējās robežas kontroli un izvērst efektīvu migrācijas plūsmu pārvaldību atbilstoši Šengenas acquis prasībām. Valsts robežsardzes sakaru virsnieks sekmē pārrobežu sadarbību un profesionālo kontaktu paplašināšanu starp Eiropas Savienības dalībvalstu un trešo valstu tiesībsargājošajām institūcijām, tādējādi mazinot nelikumīgas pārrobežas aktivitātes un apkarojot nelegālo imigrāciju uz Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Valsts robežsardzes sakaru virsnieka darbība Gruzijā tiek līdzfinansēta no Iekšējas drošības fonda projekta Nr.VRS/IDF/2019/8 “Valsts robežsardzes sakaru virsnieku punktu darbība Gruzijā, Ukrainā, Moldovā un Baltkrievijā (2.posms)” finanšu līdzekļiem.

ES logo

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020. gadam atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

Kontaktpersona:

Sandis Panga

e-pasta adrese: sandis.panga@rs.gov.lv

Tālr.:67075754

Fakss: 67075756