Statuss:
Īstenošanā
FOTO: Latvijas un Lietuvas robežsargi

No šī gada 17.marta līdz 13.aprīlim Valsts robežsardzes Daugavpils pārvalde  uzņēma praksē Lietuvas Robežsargu kinologus. Minētā prakse tika organizēta saskaņā ar ERASMUS+ programmas projektu „Valsts Robežsardzes dienesta kinologu kompetenču attīstība”, to īsteno Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts robežsardzes dienesta Robežsardzes skola.

Prakses mērķis:  struktūrvienībām, kas ir atbildīgas par Eiropas Savienības ārējās robežas kontroli, iepazīstināt kinologus ar Valsts robežsardzes darba specifiku, tehnisko aprīkojumu, nodrošinot Eiropas Savienības (ES) ārējo robežu kontroli un speciālos režīmus, kā arī pilnveidot kinologu angļu valodas zināšanas un iepazīsies ar prakses valsts kultūras vērtībām.

Prakses ietvaros kinologi iepazinās ar Valsts robežsardzes, Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes, kā arī ar Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes robežapsardzības nodaļu struktūru un funkcijām, to darbību regulējošiem normatīviem aktiem, uzdevumiem un darba organizāciju.

ES logo

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar ERASMUS+ programmas atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.