kadetu prakse Ludzas pārvaldē 18.04.2022.

Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts robežsardzes dienesta Robežsardzes skolas 8 kadetu prakse VRS Ludzas pārvaldē

Saskaņā ar ERASMUS+ programmas projektu Nr. 2019-1-LT01-KA102-060297 „Valsts Robežsardzes dienesta Robežsargu skolas kadetu un kinologu kompetenču attīstība”, ko īsteno Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts robežsardzes dienesta Robežsardzes skola (turpmāk tekstā – Lietuvas Robežsargu skola), Latvijas Republikas Valsts robežsardzes Ludzas pārvalde no 2022.gada 17.aprīļa līdz 13. maijam uzņēma praksē Lietuvas Robežsargu skolas 8 kadetus.

struktūrvienībās, kas ir atbildīgas par Eiropas Savienības ārējās robežas kontroli. Kadetu prakse tiks īstenota no 2022.gada 2.maija (kadetu ierašanās 1.maijā) līdz 13.maijam VRS Ludzas pārvaldē.

          Prakses mērķis, struktūrvienībām, kas ir atbildīgas par Eiropas Savienības ārējās robežas kontroli, iepazīstināt kadetus ar Valsts robežsardzes darba specifiku, tehnisko aprīkojumu, nodrošinot ES ārējo robežu kontroli un speciālos režīmus, kā arī pilnveidot kadetu angļu valodas zināšanas un iepazīsies ar prakses valsts kultūras vērtībām.

Prakses ietvaros kadeti: iepazinās ar Valsts robežsardzes, VRS Ludzas pārvaldes, VRS LUP robežapsardzības nodaļu struktūru un funkcijām, to darbību regulējošiem normatīviem aktiem, uzdevumiem un darba organizāciju.

 

 ES logo

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar ERASMUS+ programmas atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

 

Kontaktpersona: Sandis Panga

e-pasta adrese: sandis.panga@rs.gov.lv

Tālr.:67075754

Fakss: 67075756