Statuss:
Īstenošanā
lv-lt

Saskaņā ar ERASMUS+ programmas projektu „Valsts Robežsardzes dienesta kinologu kompetenču attīstība”, ko īsteno Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts robežsardzes dienesta Robežsardzes skola (turpmāk tekstā – Lietuvas Robežsargu skola), Latvijas Republikas Valsts robežsardzes Daugavpils pārvalde no 2023.gada 11.decembra līdz 22.decembrim uzņēma praksē Lietuvas Robežsargu kinologus.

 Prakses mērķis, struktūrvienībām, kas ir atbildīgas par Eiropas Savienības ārējās robežas kontroli, iepazīstināt kinologus ar Valsts robežsardzes darba specifiku, tehnisko aprīkojumu, nodrošinot ES ārējo robežu kontroli un speciālos režīmus, kā arī pilnveidot kinologu angļu valodas zināšanas un iepazīsies ar prakses valsts kultūras vērtībām.

Prakses ietvaros kinologi: iepazinās ar Valsts robežsardzes, VRS DAP, VRS DAP robežapsardzības nodaļu struktūru un funkcijām, to darbību regulējošiem normatīviem aktiem, uzdevumiem un darba organizāciju.

ES logo

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar ERASMUS+ programmas atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.