2020.gada 9.jūlijā Valsts robežsardzes koledža noslēdza granta līgumu Nr.1S-232 ar Lietuvas Republikas Iekšlietu ministriju par projekta ENI-LLB-2-269 “Robežapsardzības iestāžu kapacitātes stiprināšana pārrobežu kontrabandas un nelegālās imigrācijas apkarošanas jomā, attīstot kinoloģijas dienestus”

Projekta Nr. un nosaukums:

Nr. ENI-LLB-2-269 “Robežapsardzības iestāžu kapacitātes stiprināšana pārrobežu kontrabandas un nelegālās imigrācijas apkarošanas jomā, attīstot kinoloģijas dienestus”

Projekta īstenotājs:

Valsts robežsardzes koledža

Projekta īstenošana:

01.08.2020. - 31.07.2022.

Projekta izmaksas:

Projekta kopējais finansējums ir: 1 103 026,96 EUR (no tiem Fonda finansējums: 992 724,26 EUR, valsts budžets: 110 302,00 EUR).

Projekta mērķis:

Uzlabot robežapsardzības iestāžu kapacitāti un apmainīties ar pieredzi ar kaimiņvalstu robežuzraudzības iestādēm kinoloģijas jomā, lai uzlabotu pārrobežu noziedzības apkarošanu.

Projekta pasākumi:

Projekta realizācijas gaitā ir plānots organizēt kopumā 12 apmācību seminārus Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā, kuros piedalīsies projektā iesaistīto iestāžu kinologi, kā arī eksperti no ārvalstīm, kā arī speciālā ekipējuma (inventāra) un suņu pārvadāšanai paredzēto mikroautobusu iegāde.

Projekta sasniedzamie rezultāti:

  • Uzlabota pārrobežu komunikācija un stiprināta kapacitāte ar kaimiņvalstu robežapsadzības iestādēm;
  • Iegādāts nepieciešamais papildu aprīkojums veiksmīgai projekta ieviešanai.

Informāciju par projektu (https://www.eni-cbc.eu/llb/en/projects/improvement-of-capacity-of-border-guarding-institutions-combating-cross-border-smuggling-and-illegal-immigration-by-development-of-service-dog-handling/4588).

 

 Valsts robežsardzes koledža realizē starptautisku projektu

 

 

 

 

 

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

 

Kontaktpersona: Stanislavs Makarevičs

e-pasta adrese:stanislavs.makarevics@rs.gov.lv

Tālr.:67913521

Fakss: 67075600