Statuss:
Īstenošanā
SOMIJA kinologi

No 18. līdz 22.septembrim Valsts robežsardzes koledžā norisinājās kinologu apmācību seminārs “Pēdu dzīšana”, kuru vadīja Somijas eksperts kinoloģijas jomā Tero Väänänen.

Seminārā piedalījās kinologi no Valsts robežsardzes koledžas, Valsts robežsardzes teritoriālajām pārvaldēm, Valsts policijas un Valsts policijas koledžas, kā arī kolēģi no Lietuvas tiesībsargājošajām iestādēm.

Semināra teorētiskajā daļā tika izskatītas vairākas pēdu dzīšanas apmācībā nepieciešamās tēmas, respektīvi, dažādi pēdu dzīšanas standarti un to ietekme uz treniņu metodēm, suņiem dabisks pēdu dzīšanas veids, kā arī pārtikas, priekšmetu un personu izmantošana pēdu dzīšanas apmācībā. Noslēdzoties semināra teorētiskai daļai, sekoja praktiskā daļa, kuras laikā kinologi izmēģināja dažādas metodes un vingrinājumus, kurus ieteicams iekļaut apmācību procesā, lai sasniegtu vēlamo rezultātu.

Seminārs organizēts projekta ENI–LLB–2–269 “Robežapsardzības iestāžu kapacitātes stiprināšana pārrobežu kontrabandas un nelegālās imigrācijas apkarošanas jomā, attīstot kinoloģijas dienestus” ietvaros ar mērķi paaugstināt dienesta kinoloģijas jomas amatpersonu izglītības līmeni un attīstīt Latvijas un Lietuvas robežapsardzības iestāžu sadarbību dienesta kinoloģijas jomā.

Projekts tiek īstenots Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros un to finansē Eiropas Savienība.

attels

Projektu finansē Eiropas Savienība.

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

Informāciju sagatavoja:

Diāna Deņisova,

Valsts robežsardzes koledžas vadītāja palīdze,

tālrunis 64603680, 26551139, e-pasts:diana.denisova@rs.gov.lv