2020.gada 9.jūlijā Valsts robežsardzes koledža noslēdza granta līgumu Nr.1S-232 ar Lietuvas Republikas Iekšlietu ministriju par projekta ENI-LLB-2-269 “Robežapsardzības iestāžu kapacitātes stiprināšana pārrobežu kontrabandas un nelegālās imigrācijas apkarošanas jomā, attīstot kinoloģijas dienestus” realizēšanu (turpmāk – Projekts).

Projekta partneri ir Baltkrievijas Republikas Robežapsardzības komiteja un Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts robežsardzes dienests. Projekta ietvaros paredzēti vairāki pasākumi, kas vērsti uz robežapsardzības iestāžu kinoloģijas jomas attīstību.

Projekta realizācijas laiks: 2020.gada 1.augusts – 2022.gada 31.jūlijs.

Projekta kopējā plānotā summa 1 103 026,96 euro, no tiem 992 724,26 euro - Eiropas Savienības finansējums un 110302,70 euro - nacionālais finansējums.

Projekta realizācijas gaitā ir plānots organizēt divpadsmit apmācību seminārus Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā, kuros piedalīsies projektā iesaistīto iestāžu kinologi, kā arī eksperti no ārvalstīm. 2020.gada 19.-23.oktobrī Valsts robežsardzes koledža organizēja pirmo apmācību semināru, kuru vadīja kinoloģijas jomas eksperts no Somijas Tero Väänänen. Seminārā izskatītie jautājumi bija veltīti dienesta suņu uzrādīšanas apmācību metodikai un tehnikai.

No š.g. 22. līdz 26.februārim norisinājās otrais apmācību seminārs “Specifiskās vielas un to meklēšana”, kuru organizēja Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts robežsardzes dienests. Semināru vadīja kinoloģijas jomas eksperts no Somijas Juha Pasanens. Semināra laikā tika izskatītas tēmas par meklēšanas veidiem, to efektivitāti, smaržas izplatīšanās īpatnībām un specifisko vielu-smaržu kondensēšanu.

Projekta ietvaros no š.g. 19. līdz 23.aprīlim Valsts robežsardzes koledža organizēja trešo apmācību semināru “Vielu smaržas: teorija un praktiskā suņu apmācība”, kuru vadīja kinoloģijas jomas eksperte no Ungārijas Iboly Gati. Semināra laikā tika apskatīti jautājumi saistītie ar smaržas teoriju, smaržas uztveri un lokalizāciju, kā arī iespējamiem sarežģījumiem apmācības procesā.

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju visi semināri tika organizēti tiešsaistes formātā. Jāatzīmē, ka visos semināros tika novadīta gan teorētiskā, gan praktiskā daļa. Semināra dalībnieki filmēja praktiskos vingrinājumus, prezentēja tos tiešsaistē un arī analizēja.

Projekta realizācijas gaitā tiek realizēti vairāki iepirkumi. Plānots iegādāties speciālo ekipējumu (inventāru), kuru izmantos dienesta suņu apmācību nodrošināšanai un uzturēšanai, veikt Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienesta Kinoloģijas centra ēkas jumta un bēniņu renovāciju, kā arī iegādāties speciāli aprīkotus mikroautobusus suņu pārvadāšanai

Rezultatīvi ir noslēgušies divi Valsts robežsardzes koledžas izsludinātie iepirkumi: š.g. 6.janvārī izsludinātais iepirkums VRK 2020/11-ENI-LLB-2-269 “Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas centra jumta un bēniņu renovācija” un š.g. 27.janvārī izsludinātais iepirkums VRK 2020/10-ENI-LLB-2-269 “Speciālā ekipējuma (inventāra) suņu apmācībai un uzturēšanai piegāde”. Valsts robežsardzes koledžas š.g. 13.janvārī izsludinātais iepirkums VRK 2021/12-ENI-LLB-2-269 “Infrasarkano starojumu aizturošo kamuflāžas apmetņu piegāde” tika pārtraukts, jo pretendentu iesniegtie piedāvājumi neatbilda iepirkuma prasībām. Iepirkums tika izsludināts atkārtoti, rezultātā tika iesniegti trīs piedāvājumi un šobrīd notiek to vērtēšana.

Nodrošinājuma valsts aģentūras 28.01.2021. izsludinātais iepirkums par speciāli aprīkotu mikroautobusu piegādi beidzās bez rezultāta. Šobrīd ir izsludināts jauns iepirkums IeM NVA 2021/32 “Speciāli aprīkotu mikroautobusu (suņu pārvadāšanai) piegāde” ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu - 14.05.2021.

Plašāka informācija par aktuālajiem iepirkumiem pieejama elektronisko iepirkumu sistēmā www.eis.gov.lv.

 Valsts robežsardzes koledža realizē starptautisku projektu

 

 

 

 

 

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

Kontaktpersona: Stanislavs Makarevičs

e-pasta adrese:stanislavs.makarevics@rs.gov.lv

Tālr.:67913521

Fakss: 67075600