projekts

11.–15.septembrī Valsts robežsardzes koledžā norisinājās piecu dienu praktiskais seminārs “Kopējie apdraudējumi uz Latvijas - Baltkrievijas un Lietuvas - Baltkrievijas robežas masveida imigrantu pieplūduma kontekstā, to praktiskā novēršana”. Tas tika rīkots ar mērķi stiprināt Lietuvas un Latvijas robežapsardzības iestāžu amatpersonu darbības savstarpējo savietojamību un komunikāciju masveida imigrantu pieplūduma gadījumā uz Latvijas - Baltkrievijas un Lietuvas - Baltkrievijas robežas.

 Seminārā piedalījās Valsts robežsardzes, Valsts robežsardzes koledžas, Valsts policijas, Valsts policijas koledžas, Zemessardzes, kā arī Lietuvas Republikas robežsardzes dienesta struktūrvienību un Robežsargu skolas pārstāvji.

Semināra programmā tika ietverta jautājumu izskatīšana attiecībā uz valsts robežas apdraudējumu novērtēšanā izmantojamiem resursiem un instrumentiem, sadarbības partneru iesaisti valsts robežas uzraudzības pasākumos, kā arī atturēšanas pasākumu organizācijas un īstenošanas plānošanu. Semināra laikā kolēģi dalījās pieredzē patvēruma procedūras īstenošanā un apmeklēja patvēruma meklētāju izmitināšanas centru “Liepna”, kā arī iepazinās ar Valsts robežsardzes Aviācijas un speciālo operāciju pārvaldi, pārrunājot speciālo uzdevumu vienību resursu izmantošanu sauszemes valsts robežas uzraudzības pasākumos.

Seminārs organizēts projekta ENI–LLB–2–269 “Robežapsardzības iestāžu kapacitātes stiprināšana pārrobežu kontrabandas un nelegālās imigrācijas apkarošanas jomā, attīstot kinoloģijas dienestus” ietvaros.

 

ES logo

Projekts tiek īstenots Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros un to finansē Eiropas Savienība.

 

Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā ir atbildīga Valsts robežsardzes koledža un tā nekādā veidā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

Informāciju sagatavoja:

Diāna Deņisova,

Valsts robežsardzes koledžas vadītāja palīdze,

tālrunis 64603680, 26551139, e-pasts:diana.denisova@rs.gov.lv