FOTO: Slaids projektam

Projekta ietvaros no š.g. 25.oktobra līdz 29.oktobrim norisinājās ceturtais kinologu apmācību seminārs “Suņu attīstība”, kuru vadīja kinoloģijas jomas eksperte no Somijas Ella Hämäläinen.

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, seminārs organizēts tiešsaistes formā un tajā piedalījās kinoloģi no Latvijas un Lietuvas robežapsardzības iestādēm. Semināra teorētiskās daļas laikā apskatīti jautājumi par suņu veselības aprūpi, t.sk. fizioterapiju un masāžu, kā arī par kucēnu fiziskās slodzes ietekmi uz suņa attīstību un darba mūžu nākotnē. Savukārt, praktiskā daļa paredzēja kinologu līdzdarbošanos, t.i. uzfilmēto materiālu prezentāciju un analīzi.

2020.gada 9.jūlijā Valsts robežsardzes koledža noslēdza granta līgumu Nr.1S-232 ar Lietuvas Republikas Iekšlietu ministriju par projekta ENI-LLB-2-269 “Robežapsardzības iestāžu kapacitātes stiprināšana pārrobežu kontrabandas un nelegālās imigrācijas apkarošanas jomā, attīstot kinoloģijas dienestus” realizēšanu. Projekta partneri ir Baltkrievijas Republikas Robežapsardzības komiteja un Lietuvas Republikas Valsts robežsardzes dienests. Projekta realizācijas laiks: 2020.gada 1.augusts – 2022.gada 31.jūlijs. Projekta kopējā plānotā summa 1 103 026,96 euro, no tiem 992 724,26 euro ir Eiropas Savienības finansējums un 110302,70 euro – nacionālais finansējums. Projekta ietvaros realizējamie pasākumi veicina robežapsardzības iestāžu kinoloģijas jomas attīstību.

“Projekta realizācijas gaitā plānots organizēt kopumā divpadsmit apmācību seminārus,” komentē projekta vadītājs Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienesta priekšnieks pulkvedis U.Barkāns,  “2021.gadā projekta realizācijas gaitā realizēti vairāki iepirkumi, kuru rezultātā Valsts robežsardzes koledžai ir piegādāts ekipējums dienesta suņu apmācību nodrošināšanai un uzturēšanai, veikta Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas centra ēkas jumta un bēniņu renovācija, kā arī noslēdzies iepirkums par speciāli aprīkotu mikroautobusu suņu pārvadāšanai piegādi.”

 Valsts robežsardzes koledža realizē starptautisku projektu

 

 

 

 

 

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.