kinologi

No 2. līdz 6.oktobrim Valsts robežsardzes koledžā notika sešpadsmitais kinologu apmācību seminārs.

Seminārs organizēts projekta ENI–LLB–2–269 “Robežapsardzības iestāžu kapacitātes stiprināšana pārrobežu kontrabandas un nelegālās imigrācijas apkarošanas jomā, attīstot kinoloģijas dienestus” ietvaros. Projekts paredz vairākus pasākumus, kas vērsti uz robežapsardzības iestāžu kinoloģijas jomas attīstību, t.sk., apmācību semināru organizēšanu, kuros piedalās projektā iesaistīto iestāžu kinologi, kā arī eksperti no ārvalstīm.

Semināru “Aizsardzība” vadīja Somijas eksperts kinoloģijas jomā Juha Pasanen, un tajā piedalījās Valsts robežsardzes koledžas, Valsts robežsardzes teritoriālo pārvalžu, Valsts policijas, Valsts policijas koledžas un Militārās policijas kinologi, kā arī Lietuvas Valsts robežsardzes dienesta pārstāvji.

Semināru veidoja teorētiskā un praktiskā daļa. Teorētiskajā daļā tika sniegtas zināšanas par aizsardzību un tās elementiem: tvēriena veidiem un mērķiem, stimulu kontroli, dažāda veida uzvedību, uzpurņa lietošanu, kā arī vingrinājumu plānošanu, apmācot suni. Praktiskajā daļā kinologi devās ārpus telpām, lai izspēlētu dažādus scenārijus, sākot no paklausības vingrinājumiem līdz agresīvai uzvedībai un kodienam.

2023.gadā projekta ietvaros tika realizēti vairāki iepirkumi, kuru rezultātā Valsts robežsardzes koledžai ir piegādāts speciālais ekipējums  un inventārs dienesta suņu apmācību nodrošināšanai un uzturēšanai, veikta Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas centra mēbeļu nomaiņa un voljēru remonts, kā arī notiek citi infrastruktūras uzlabošanas darbi Valsts robežsardzes koledžas teritorijā.

ES logo

Projekts tiek īstenots Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros un to finansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā ir atbildīga Valsts robežsardzes koledža un tā nekādā veidā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

Informāciju sagatavoja:

Diāna Deņisova,

Valsts robežsardzes koledžas vadītāja palīdze,

tālrunis 64603680, 26551139, e-pasts:diana.denisova@rs.gov.lv