2022. gada 12. aprīlī Robežu pārvaldības programma Centrālajā Āzijā (BOMCA) sadarbībā ar Uzbekistānas valsts aģentūrām organizēja Starptautisko donoru koordinācijas sanāksmi Taškentā. Donoru koordinācijas sanāksme ir nozīmīga platforma programmas ietvaros īstenoto aktivitāšu un aktuālo jautājumu apspriešanai, lai apzinātu iespējamās sinerģijas un maksimāli palielinātu starptautiskās palīdzības un valsts centienu efektivitāti.

Tikšanās laikā dalībnieki, tostarp starptautisko, donoru un valsts organizāciju pārstāvji, dalījās ar saviem īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa attīstības plāniem. Ieinteresētās puses īpašu uzmanību pievērsa sinerģijai un centienu apvienošanai attiecīgā gadījumā, kā rezultātā tika plānota konkrēta tematiska sadarbība un noteiktas turpmākās sadarbības jomas. Tāpat BOMCA programma un partneri ņēma vērā beneficiāru vajadzības un analizēja, kur tos varētu iekļaut pašreizējā īstenošanā.

Sagatavoja:

Anželika Alika

VRS GP SSP Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļa

tālr. 67913535

e-pasts: Anzelika.Alika@rs.gov.lv