Statuss:
Īstenošanā
FOTO: Bomca sanāksme

No 2021. gada 30. novembra līdz 3. decembrim Robežu pārvaldības programma Centrālajā Āzijā (BOMCA) veica apmācību kursu Apmācības treneriem par identifikācijas un profilēšanas metodēm.

Pasākuma mērķis bija sniegt apmācības valsts nacionālajiem ekspertiem (Robežsardzes dienesta, Iekšlietu ministrijas, Transporta policijas un Nacionālās drošības komitejas) par identifikācijas un profilēšanas metodēm. Treneri turpinās nodot apmācību laikā iegūtas zināšanas attiecīgajām valsts iestādēm. Apmācību laikā treneri ir iepazinušies ar ES labāko praksi attiecībā uz identifikācijas un profilēšanas metodēm, kā arī ar ārvalstu teroristu kaujinieku (FTF), nelegālo migrantu un narkotiku tirgotāju identificēšanas un profilēšanas metodoloģiju.

Apmācības organizēja programma BOMCA-10 sadarbībā ar Eiropas Savienības finansēto Tiesībsargājošo iestāžu Centrālajā Āzijā (LEICA) programmu, ko pārstāv CIVIPOL, Starptautiskais drošības un ārkārtas situāciju vadības institūts sadarbībā ar INTERPOL un Apvienoto Nāciju Organizācijas Narkotiku un noziedzības novēršanas biroju (UNODC).

Robežu pārvaldības atbalsta programma Centrālajā Āzijā (BOMCA) ir vadošā programma, ko finansē Eiropas Savienības un īsteno Eiropas Savienības partneru konsorcijs Latvijas Republikas Valsts robežsardzes vadībā. Projekts tika uzsākts 2021.gada 1.aprīlī, tā īstenošanas laiks ir 54 mēneši, budžets - 21,65 miljoni eiro. Programmas galvenais mērķis ir palielināt drošību un stabilitāti reģionā, veicinot ilgtspējīgu ekonomisko attīstību ar integrētās robežu pārvaldības palīdzību. Pašreizējā fāze balstās uz iepriekšējo aktivitāšu sasniegumiem un rezultātiem, ietver arī jaunas sadarbības jomas un tiek īstenota visās piecās Centrālās Āzijas valstīs.

Papildu informācijas iegūšanai par BOMCA-10 programmu, sazinieties ar BOMCA 10 programmas koordinatoru Tadžikistānā Mustafo Mamadnazarov,  tālr. +992 887720004, e-pasts: Mustafo.Mamadnazarov@icmpd.org.

FOTO: Bomca sanāksme