Statuss:
Īstenošanā
FOTO: Bomca dalībnieku kopbilde

2021. gada 25. novembrī, klātesot Latvijas Valsts robežsardzes vadītā projekta Robežu pārvaldības programma Centrālajā Āzijā (BOMCA 10) Reģionālajam vadītājam Mārim Domiņam, Uzbekistānas Republikas Valsts muitas komitejas Muitas institūtam tika piešķirts Pasaules Muitas organizācijas profesionālo standartu atzīšanas sertifikāts saskaņā ar Partnerības muitas akadēmiskās un pētniecības attīstībā (PICARD) programmu muitas lietu jomā.

Uzbekistānas Muitas institūts ir viena no vadošajām institūcijām Centrālajā Āzijā, ko atbalsta BOMCA programma, un sertifikāts paver institūtam jaunas iespējas sadarboties starp muitas augstākajām mācību iestādēm visā pasaulē un apmācīt augsti kvalificētus muitas speciālistus. BOMCA programma lepojas, ka ir daļa no šī sasnieguma, jo BOMCA programmas eksperti no Rīgas Tehniskās universitātes palīdzēja esošo studiju programmu analīzē un sniedza ieteikumus akadēmisko mācību programmu pilnveidošanai nozīmīgākajās jomās, lai tās atbilstu Pasaules muitas organizācijas PICARD profesionālajiem standartiem. Turklāt BOMCA programma sniedza atbalstu Uzbekistānas Muitas institūta pieteikuma mācību programmas muitas jomā atbilstības Pasaules muitas organizācijas akreditācijai sagatavošanā.

Robežu pārvaldības programmu Centrālāzijā un Afganistānā finansē Eiropas Savienība, un to īsteno ES dalībvalstu robežu pārvaldības institūciju un Starptautiskā migrācijas politikas attīstības centra (ICMPD) konsorcijs, ko vada Latvijas Republikas Valsts robežsardze. Projekta 10. posms  tika uzsākts 2021. gada 1. aprīlī un tā kopējais ilgums ir 54 mēneši ar budžetu EUR 21,65 miljonu apmērā. Projekta mērķis ir uzlabot drošību, stabilitāti un ilgtspējīgu izaugsmi reģionā, vienlaikus atbalstot pārrobežu sadarbību un uzlabojot dzīves apstākļus cilvēkiem, kas dzīvo Centrālāzijas un Afganistānas pierobežas apgabalos. Tematiski projekts aptver četrus elementus: robežu pārvaldības aģentūru institucionālā attīstība, atklāšanas spēju uzlabošana, tirdzniecības veicināšana un pārrobežu sadarbības uzlabošana. Ģeogrāfiski projekts aptver sešas reģiona valstis (Afganistānu, Kazahstānu, Kirgizstānu, Tadžikistānu, Turkmenistānu un Uzbekistānu).

BOMCA ir galvenā un lielākā ES finansētā programma reģionā. Kopš tās uzsākšanas 2003. gadā tās dažādie posmi bija vērsti uz spēju veidošanu un iestāžu attīstību, tirdzniecības koridoru attīstīšanu un tirdzniecības veicināšanu, robežu pārvaldības sistēmu uzlabošanu un narkotiku tirdzniecības apkarošanu Centrālāzijas reģionā. Katrs jauns BOMCA posms, ieskaitot pašreizējo, tika izstrādāts tā, lai pakāpeniski attīstītu un palielinātu iepriekšējos posmos sasniegtos rezultātus.