No 2022.gada 13. līdz 15.aprīlim Turkmenistānā attālināti un no 2022.gada 19. līdz 21. aprīlim, Dušanbē klātienē,  Robežu pārvaldības programma Centrālajā Āzijā (BOMCA) sadarbībā ar ANO Augstā komisāra bēgļu jautājumos rīkoja nacionālos seminārus par starptautiskajiem standartiem nelegālo migrantu identifikācijas, aizturēšanas un atgriešanas jomā.

Seminārā, kas tika organizēts Turkmenistānā piedalījās Valsts migrācijas dienesta, Valsts robežsardzes dienesta, Iekšlietu ministrijas un Turkmenistānas Valsts drošības ministrijas pārstāvji.

Savukārt seminārā, kas tika organizēts Tadžikistānā piedalījās Iekšlietu ministrijas, Darba, Iedzīvotāju migrācijas un nodarbinātības ministrijas Migrācijas dienesta, kā arī Tadžikistānas Republikas Valsts nacionālās drošības komitejas Robežsardzes karaspēka pārstāvji.

 

Semināru mērķis bija veicināt izpratni par starptautiskajām tiesību normām un instrumentiem pienācīgai migrācijas pārvaldībai, izstrādāt institucionālas pieejas nelegālo migrantu identificēšanas un efektīvas atgriešanas jomā, kā arī pilnveidot esošo tiesisko regulējumu un tiesībaizsardzības mehānismu atgriešanas jomā.

 

Eksperti no Latvijas Republikas Valsts robežsardzes un Lietuvas Republikas Valsts robežas apsardzības dienesta, kā arī ANO Augstā komisāra bēgļu jautājumos Turkmenistānā un Dušanbē pārstāvji semināru laikā prezentēja Eiropas Savienības dalībvalstu praksi par migrantu identificēšanas metodēm, aizturēšanas un izmitināšanas procedūrām, aizturēto migrantu tiesību un garantiju nodrošināšanu, kā arī atgriešanas kārtību, tai skaitā atpakaļuzņemšanas līgumu piemērošanu.

 

Semināru laikā dalībnieki kopā ar ekspertiem veica nacionālo likumdošanas normu atbilstības starptautiskajām normām salīdzinošo analīzi un pārrunāja tās rezultātus. Īpaša uzmanība apmācību laikā tika pievērsta sadarbībai starp institūcijām, kas atbild par darbu ar migrantiem, kā arī starptautiskajām un nevalstiskajām organizācijām. Semināru dalībnieki tika iepazīstināti ar standartiem, kas tiek piemēroti migrantu aizturēšanas centriem (specializētajiem centriem), un izmitināto aizturēto migrantu garantijām, kas jānodrošina viņu uzturēšanās laikā centrā.

Sagatavoja:

Anželika Alika

VRS GP SSP Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļa

tālr. 67913535

e-pasts: Anzelika.Alika@rs.gov.lv