Statuss:
Īstenošanā
Starptautisko projektu īstenošana BOMCA 10

2021. gada 26. maijā Eiropas savienības finansētā projekta  „Robežu pārvaldība Centrālajā Āzijā un Afganistānā - 10.fāze (BOMCA10)” Reģionālā biroja vadība tikās ar Kirgizstānas Valsts nacionālās drošības komitejas priekšsēdētāja pirmo vietnieku,  Kirgizstānas Robežu dienesta direktoru pulkvedi U. Šarsejevu, uzsākot Projekta sākuma posmā paredzēto novērtēšanas misiju ciklu Centrālās Āzijas valstīs, lai tiktos ar attiecīgo valstu Ārlietu ministriju, Projekta mērķa iestāžu, ES pārstāvniecību, starptautisko organizāciju un projektu, kuri darbojas robežu drošības un tirdzniecības veicināšanas jomā, pārstāvjiem.

Tikšanās laikā BOMCA 10 projekta reģionālais vadītājs pulkvedis Māris Domins informēja par oficiālo projekta uzsākšanu Centrālāzijā un Afganistānā no 2021. gada 1. aprīļa, iepazīstināja ar  BOMCA 10 darbības jomām, partneriem un struktūru, rīcības plānu un gaidāmajām sanāksmēm 2021. gada jūnijā - jūlijā.

Pulkvedis U.Šaršejevs pozitīvi novērtēja BOMCA 10 projekta uzsākšanu un pauda gatavību atbalstīt Projektu. Viņš īsumā informēja par Kirgizstānas Robežu dienesta pašreizējo struktūru un pāreju  Kirgizstānas Republikas Valsts nacionālās drošības komitejas pakļautībā, uzsverot, ka šīs izmaiņas nebūs šķērslis sadarbībai  BOMCA 10 ietvaros.

Kirgizstānas Robežu dienesta priekšnieks izteica pateicību visam BOMCA projekta personālam par atbalstu, kas sniegts BOMCA 9 projekta ieviešanas laikā no 2015.  līdz 2020. gadam, pasniedzot BOMCA 9 projektam Atzinības rakstu.

Tikšanās noslēgumā M.Domiņš Kirgizstānas Robežu dienesta direktoram pulkvedim U.Šarsejevam iesniedza Latvijas Valsts robežsardzes priekšnieka apsveikumu Robežsargu dienā, ko Kirgizstānā atzīmē katru gadu 28.maijā.