2022. gada 8.–9.septembrī Taškentā, Uzbekistānā, Robežu pārvaldības programmas Centrālajā Āzijā (BOMCA 10) ietvaros norisinājās Nacionālās projektu vadības grupas (NPVG) sēde.

Pasākuma mērķis ir izvērtēt Programmas īstenošanas gaitu gada laikā un noteikt plānus nākamajam periodam. Tikšanās piedalījās Programmas vadība, Eiropas Savienības pārstāvji, organizācijas, kas ir iesaistītas BOMCA 10 aktivitāšu īstenošanā, kā arī galvenie partneri, kurus pārstāv valdības iestādēs un starptautiskās organizācijas.

Tikšanās laikā visas puses apliecināja apņemšanos ievērot kopīgās prioritātes un koncentrēties uz gaidāmajiem pasākumiem, kā arī uzsvēra pastāvīgu savstarpējo interesi par auglīgu sadarbību, lai sasniegtu maksimālus rezultātus.

Sagatavoja:

Anželika Alika

VRS GP SSP Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļa

tālr. 67913535

e-pasts: Anzelika.Alika@rs.gov.lv