Statuss:
Īstenošanā

2022. gada 18.–19.oktobrī Ašhabadā, Turkmenistānā, Robežu pārvaldības programmas Centrālajā Āzijā (BOMCA 10) ietvaros norisinājās Nacionālās projektu vadības grupas (NPVG) sēde.

Pasākuma mērķis ir izvērtēt Programmas īstenošanas gaitu gada laikā un noteikt plānus nākamajam periodam. Tikšanās piedalījās Programmas vadība, Eiropas Savienības pārstāvji, organizācijas, kas ir iesaistītas BOMCA 10 aktivitāšu īstenošanā, kā arī galvenie partneri, kas ir valsts iestādes un starptautiskās organizācijas.

Tikšanās laikā visas puses apliecināja apņemšanos ievērot kopīgās prioritātes un koncentrēties uz gaidāmajiem pasākumiem, kā arī uzsvēra pastāvīgu savstarpējo interesi par auglīgu sadarbību, lai sasniegtu maksimālus rezultātus.

BOMCA 10 komponentu vadītāji informēja par projekta rezultātiem, kas ir sasniegti 2022. gadā un sniedza pārskatu par plānotajām aktivitātēm.

Tikšanās laikā dalībnieki apliecināja abpusēju interesi par turpmāku auglīgu sadarbību, lai maksimāli palielinātu sasniegumus un pauda apņemšanos ievērot kopīgās prioritātes un koncentrēties uz gaidāmajiem pasākumiem.

Sagatavoja:

Anželika Alika

VRS GP SSP Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļa

tālr. 67913535

e-pasts: Anzelika.Alika@rs.gov.lv