Statuss:
Īstenošanā

2023. gada 7.- 9.martā Robežu pārvaldības programma Centrālajā Āzijā (BOMCA 10) sadarbībā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Narkotiku un noziedzības apkarošanas biroju (UNODC) organizēja  Kazahstānas, Kirgizstānas, Tadžikistānas, Turkmenistānas un Uzbekistānas robežapsardzības iestāžu pārstāvju (kopā  15 cilv.) iepazīšanas vizīti uz Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru FRONTEX, Varšavā, Polijā, un arī Polijas Robežsardzes dienestu.

Pasākuma mērķis - sniegt informāciju Centrālās Āzijas valstu robežapsardzības iestādēm par labāko praksi robežu drošības jomā. Vizītes laikā tika izskatīti jautājumi, kas saistīti ar informācijas plūsmu pārvaldību FRONTEX aģentūrā, sadarbību starp iestādēm informācijas apmaiņas jomā, datu apmaiņu robežu drošības jomā, kā arī inovatīviem risinājumiem robežu drošības jomā.

Vizītes laikā dalībniekiem tika sniegts pārskats par FRONTEX Situācijas centra un Polijas Robežsardzes dienesta Situāciju centru darbību reģionālajā un lokālajā līmenī. Tāpat dalībniekiem tika demonstrēta arī Eiropas Savienības labākā prakse, kā arī mūsdienīgie instrumenti un metodes "zaļās" robežas aizsardzībai migrācijas krīzes risināšanai uz Polijas - Baltkrievijas robežas. Turklāt dalībnieki apsvēra iespējamos sadarbības veidus ar FRONTEX aģentūru.

Sagatavoja:

Anželika Alika

VRS GP SSP Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļa

tālr. 67913535

e-pasts: Anzelika.Alika@rs.gov.lv