Statuss:
Īstenošanā
FOTO: Bomca sanāksmes dalībnieki pie galda

2021. gada 22. novembrī Dušanbē Eiropas Savienības un Centrālās Āzijas ministru sanāksmē, ko līdzvadīja Eiropas Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos Josep Borrell, ES informēja par savām prioritātēm reģionālās sadarbības jomā saskaņā ar 2019. gadā apstiprināto ES sadarbības stratēģiju ar Centrālo Āziju, kuras pamata jautājumi ir noturība, labklājība un reģionālā sadarbība. Sanāksmē Latvijas Valsts robežsardzes vadītā projekta Robežu pārvaldības programmas Centrālajā Āzijā (BOMCA) reģionālais vadītājs Māris Domiņš informēja par BOMCA projekta iepriekšējā posma sasniegumiem un plāniem 2021.-2022.gadam.

BOMCA programma sniedz ieguldījumu Tadžikistānas un Afganistānas robežas drošības uzturēšanā un Tadžikistānas Republikas Valsts drošības komitejas Robežapsardzības karaspēkam iegādājās aprīkojumu 11 000 eiro vērtībā, t.sk., saules baterijas, datortehniku un printerus, kas paredzēti lietošanai vienā no Tadžikistānas attālākajām robežšķērsošanas vietām. Iegādātā tehniskā aprīkojuma nodošana plānota šī gada 30.novembrī.

Robežu pārvaldības programmu Centrālāzijā finansē Eiropas Savienība, un to īsteno ES dalībvalstu robežu pārvaldības institūciju un Starptautiskā migrācijas politikas attīstības centra (ICMPD) konsorcijs, ko vada Latvijas Republikas Valsts robežsardze. Projekta 10. posms  tika uzsākts 2021. gada 1. aprīlī un tā kopējais ilgums ir 54 mēneši ar budžetu EUR 21,65 miljonu apmērā. Projekta mērķis ir uzlabot drošību, stabilitāti un ilgtspējīgu izaugsmi reģionā, vienlaikus atbalstot pārrobežu sadarbību un uzlabojot dzīves apstākļus cilvēkiem, kas dzīvo Centrālāzijas un Afganistānas pierobežas apgabalos. Tematiski projekts aptver četrus elementus: robežu pārvaldības aģentūru institucionālā attīstība, atklāšanas spēju uzlabošana, tirdzniecības veicināšana un pārrobežu sadarbības uzlabošana. Ģeogrāfiski projekts aptver piecas reģiona valstis (Kazahstānu, Kirgizstānu, Tadžikistānu, Turkmenistānu un Uzbekistānu).

BOMCA ir galvenā un lielākā ES finansētā programma reģionā. Kopš tās uzsākšanas 2003. gadā tās dažādie posmi bija vērsti uz spēju veidošanu un iestāžu attīstību, tirdzniecības koridoru attīstīšanu un tirdzniecības veicināšanu, robežu pārvaldības sistēmu uzlabošanu un narkotiku tirdzniecības apkarošanu Centrālāzijas reģionā. Katrs jauns BOMCA posms, ieskaitot pašreizējo, tika izstrādāts tā, lai pakāpeniski attīstītu un palielinātu iepriekšējos posmos sasniegtos rezultātus.