Statuss:
Īstenošanā
FOTO: Bomca dalībnieki

Laika posmā no 2021. gada 22. jūlija līdz 26. jūlijam projekta  „Robežu pārvaldība Centrālajā Āzijā un Afganistānā - 10.fāze (BOMCA10)”  ietvaros notika  vairākas projekta Konsorcija partneru tikšanās ar to starptautisko organizāciju, kas aktīvi darbojas robežu pārvaldības, tirdzniecības veicināšanas un migrācijas pārvaldības jomā, pārstāvjiem.

Sanāksmju mērķis bija iepazīstināt ar BOMCA programmas jauno 10. fāzi un apspriest partnerības iespējas, lai ļautu labāk koordinēt donoru palīdzību ar robežu saistītās jomās valstu un reģionālā līmenī. Starptautiskās organizācijas īsumā iepazīstināja ar programmām un projektiem, ko plānots realizēt Centrālajā Āzijā un Afganistānā laika posmā no 2021. līdz 2025. gadam. Šīs sanāksmes vienlaikus ar reģionālā līmeņa tikšanām ar nacionālajiem partneriem,   kas notika šā gada jūnijā un jūlijā, ir izšķirošs elements Projekta10. fāzes darbības uzsākšanā. Sanāksmju rezultāti tiks iekļauti BOMCA 10 pasākumu plānošanā 2021. – 2022. gadam, un tie pavērs ceļu sekmīgai tematisko darbību sinerģijai ar  reģiona nozīmīgākajiem spēlētājiem.

Robežu pārvaldības programmu Centrālāzijā un Afganistānā finansē Eiropas Savienība, un to īsteno ES dalībvalstu robežu pārvaldības institūciju un Starptautiskā migrācijas politikas attīstības centra (ICMPD) konsorcijs, ko vada Latvijas Republikas Valsts robežsardze. Projekta 10. posms  tika uzsākts 2021. gada 1. aprīlī un tā kopējais ilgums ir 54 mēneši ar budžetu EUR 21,65 miljonu apmērā. Projekta mērķis ir uzlabot drošību, stabilitāti un ilgtspējīgu izaugsmi reģionā, vienlaikus atbalstot pārrobežu sadarbību un uzlabojot dzīves apstākļus cilvēkiem, kas dzīvo Centrālāzijas un Afganistānas pierobežas apgabalos. Tematiski projekts aptver četrus elementus: robežu pārvaldības aģentūru institucionālā attīstība, atklāšanas spēju uzlabošana, tirdzniecības veicināšana un pārrobežu sadarbības uzlabošana. Ģeogrāfiski projekts aptver sešas reģiona valstis (Afganistānu, Kazahstānu, Kirgizstānu, Tadžikistānu, Turkmenistānu un Uzbekistānu).

BOMCA ir galvenā un lielākā ES finansētā programma reģionā. Kopš tās uzsākšanas 2003. gadā tās dažādie posmi bija vērsti uz spēju veidošanu un iestāžu attīstību, tirdzniecības koridoru attīstīšanu un tirdzniecības veicināšanu, robežu pārvaldības sistēmu uzlabošanu un narkotiku tirdzniecības apkarošanu Centrālāzijas reģionā. Katrs jauns BOMCA posms, ieskaitot pašreizējo, tika izstrādāts tā, lai pakāpeniski attīstītu un palielinātu iepriekšējos posmos sasniegtos rezultātus.