No 2022.gada 1.marta līdz 3.martam, Biškekā, un no 2022. gada 15. līdz 17. martam, Dušanbē, Robežu pārvaldības programma Centrālāzijā (BOMCA)  sadarbībā ar Eiropas Drošības un sadarbības organizāciju (EDSO) rīkoja seminārs par stratēģisko riska analīzi attiecīgi Kirgizstānas un Tadžikistānas robežu pārvaldībā iesaistīto tiesībaizsardzības iestāžu pārstāvjiem.

Semināra galvenais mērķis bija iepazīstināt dalībniekus ar Eiropas Savienības Kopīgā integrētā riska analīzes modeļa darbības principiem un metodoloģiju un sniegt informāciju par sistemātiskas pieejas nodrošināšanu datu vākšanai un to analīzei.

Semināra laikā īpaša uzmanība tika pievērsta sadarbības stiprināšanai visu valsts robežas pārvaldības sistēmā iesaistīto aģentūru kopīgās stratēģiskās riska analīzes īstenošanā. Tika veikta Kirgizstānas, Tadžikistānas un Eiropas Savienības labākās prakses salīdzinošā analīze un izstrādāti ieteikumi kopīgās stratēģiskās riska analīzes ieviešanai.

Stratēģiskā riska analīze ir galvenais elements, ko izmanto lēmumu pieņēmēji stratēģiskā un politiskā līmenī. Kopīgās stratēģiskās risku analīzes laikā izdarītie secinājumi un rekomendācijas ir pietiekams pamats finanšu līdzekļu piešķiršanai un strukturālo izmaiņu īstenošanai tiesībsargājošajās iestādēs. Eiropas Savienības dalībvalstīm ir liela pieredze sadarbībā un kopīgās stratēģiskās riska analīzes veikšanā.

Sagatavoja:

Anželika Alika

VRS GP SSP Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļa

tālr. 67913535

e-pasts: Anzelika.Alika@rs.gov.lv